Podle ČIŽP porušovala společnost EUROVIA Kamenolomy, a. s., ve svém kamenolomu Litice podmínky provozu stanovené Krajským úřadem Plzeňského kraje.

Inspektoři v srpnu minulého roku na místě zjistili, že práce nebyly prováděny se všemi instalovanými zařízeními k ochraně ovzduší, což při suchém a větrném počasí způsobovalo zvýšenou prašnost. „Pod výsypkou filtru odsávání byl například uvolněn jeden krycí plech. Dále provozovatel překračoval maximální výšku volného pádu kameniva na sypný kužel. Povolená výška byla dva metry, v době kontroly však docházelo k sypání až ze šesti metrů. Způsobovalo to zvýšené emise prachových částic do ovzduší,“ uvedla Petra Horčicová, ředitelka Oblastního inspektorátu ČIŽP Plzeň. EUROVIA Kamenolomy všechny zjištěné závady ihned odstranila. Sankce je pravomocná, firma proti pokutě nepodala odvolání.