„Podmínkou pro získání dotace je vytvoření alespoň jednoho nového pracovního místa. Nutné je také v žádosti prokázat, že projekt přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti,“ upozorňuje Jaroslava Hřebcová z firmy, která se zabývá poradenstvím v oblasti dotačních titulů a zpracováním žádostí o dotace.

Střední firma pak může dosáhnout maximálně na čtyřicet procent nákladů na projekt.

Dotace jsou určeny firmám, u nichž je převažující ekonomickou činností zpracovatelský průmysl.

Žádosti lze podávat od šestnáctého ledna do sedmnáctého února. Žádat je možné na projekty, jejichž náklady se budou pohybovat od 0,35 do 10 milionů korun.

Dotační titul vypsalo Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky v rámci operačního programu Podnikání a inovace v ose 2, která je zaměřena na rozvoj firem. Podniky mohou žádat o finanční podporu na zavádění a rozšiřování informačních systémů, které zvýší efektivitu podniků nebo přispějí k rozvoji a zdokonalení technické infrastruktury a programového vybavení.

Žádosti se budou podávat také na pořízení nových technologií, které povedou ke zvýšení efektivnosti žadatelské firmy. Tato dotace je ale určena jenom firmám, které podnikají v regionech se soustředěnou podporou státu, což se v plzeňském regionu týká pouze okresu Tachov.

Peníze mohou získat také podnikatelé v oblasti cestovního ruchu díky dotacím Ministerstva pro místní rozvoj v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu. Dotaci podnikatelé obdrží například na výstavbu či rekonstrukci odpočívadel, hřišť, skateparků, cykloservisů či půjčoven sportovního vybavení podél turistických tras a cyklostezek.

Příspěvek je určen rovněž na pořízení a umístění informačních stojanů a značek, výstavbu sociálních zařízení, budování nájezdových plošin nebo pořízení zvedáků, plošin či nájezdů.

Žádosti je možné podávat do sedmnáctého února. Minimální výše celkových nákladů musí dosáhnout dvou a půl milionů korun a nesmí překročit pět milionů korun.

Dotace pro firmy

Zavádění a rozšiřování informačních systémů, oblast cestovního ruchu: výstavba či rekonstrukce odpočívadel, hřišť, skateparků, cykloservisů či půjčoven sportovního vybavení, pořízení a umístění informačních stojanů a značek, výstavba sociálních zařízení, budování nájezdových plošin, pořízení zvedáků či plošin.