Zvyšování mezd a bonusů je každoroční tradicí plzeňské společnosti Daikin, jež v Plzni vyrábí tepelná čerpadla a klimatizace. Nejinak tomu bude i letos, a to se začátkem fiskálního roku, tedy od dubna. O výši však ještě není rozhodnuto. Daikin se dále rozhodl podpořit své stávající zaměstnance v nepříznivé finanční situaci způsobené vysokou inflací. „Společně s výplatou obdrží každý pracovník jako bonus v průměru devět tisíc korun hrubého,“ vysvětlila mluvčí společnosti Monika Dudková. Částka je rozdělena do tří splátek. První z nich zaměstnanci obdrželi již loni v říjnu. Další budou vyplaceny v lednu a dubnu. „Finanční příspěvek je určen pro kmenové zaměstnance pracující na hlavní pracovní poměr, ale i pro agenturní pracovníky. Daikinu Plzeň se daří, i když jsme v těžších dobách. Myslíme, že je fér se o úspěch podělit a aspoň trochu pomoci našim pracovníkům,“ uvedl správní ředitel Daikinu Jan Voch.

Od 1. dubna navýší v souladu s novou kolektivní smlouvou základní mzdy v průměru o osm procent u všech pozic, kterých se smlouva týká, v Plzeňském Prazdroji. Deníku to potvrdil jeho mluvčí Zdeněk Kovář. K dalšímu zvýšení by dle dohody s odbory mělo dojít při splnění definovaných podmínek od října, a to o dvě procenta. „Mzdy jsme navyšovali i loni. Pravidelně totiž sledujeme nejen inflaci jako jeden z klíčových faktorů při úpravě mezd, ale také situaci na trhu v obdobných firmách. To jsme také zohlednili při úpravě mezd v roce 2022, nejprve jsme zvýšili platy od ledna 2022 o šest procent, následně došlo od října roku 2022 k dalšímu navyšování, a to o čtyři procenta,“ přiblížil Kovář.

Kromě toho Prazdroj svým zaměstnancům v současné krizi pomáhá i jinak. „O tři tisíce korun jsme navýšili příspěvek na penzijní či životní pojištění. Zvýšili jsme i hodnotu stravenek na 150 korun na den, ve stejném poměru jsme zvýšili i hodnotu stravného paušálu pro zaměstnance, kteří nevyužívají dotované závodní stravování,“ doplnil Kovář.

Kolektivní vyjednávání stále probíhají ve všech výrobních lokalitách společnosti Škoda Group. „Věříme, že jsme s odboráři již našli shodu a po doladění drobných záležitostí podepíšeme během ledna novou kolektivní smlouvu. Obecně můžeme říct, že budeme navyšovat celkový objem mzdových nákladů, které budou použity na přímé navýšení fixní i variabilní složky mzdy a na benefity,“ řekl mluvčí Škoda Group Jan Švehla.

Jedním z největších zaměstnavatelů v regionu je Západočeská univerzita v Plzni (ZČU). „Pro vysoké školy je dominantním zdrojem financování státní rozpočet, na jehož základě se pak sestavuje a schvaluje rozpočet univerzity. Ten však už bude předkládat nové vedení ZČU, které nastoupí 1. března. Už nyní je zřejmé, že plánované parametry podkapitoly veřejných vysokých škol v rámci státního rozpočtu nejsou v takové výši, aby umožnily plošné zvyšování mezd,“ uvedla mluvčí ZČU Šárka Stará.