„Rusko je v současné době velmi bohatý stát, který dlouhou dobu věnoval pozornost především vojenskému průmyslu. Řada zařízení je tam zastaralá a potřebují výměnu. Toho bychom chtěli využít,“ sděluje Evžen Špeta z plzeňské firmy Elis, která se zabývá dodáváním a výrobou průtokoměrů a vodoměrů. Společnost už částečně v Rusku působí. „Dodáváme tam čidla do průtokoměrů. Ovšem teď usilujeme především o to, aby do oblasti proniklo i naše know how,“ pokračuje Špeta s tím, že v současné době zpracovávají pilotní projekt. V jeho rámci se snaží najít strategického partnera.

„Ten je důležitý především, co se týče znalosti jazyka. Zvláště v oblasti odborných technických výrazů může nastat problém. Navíc místní firma zná dobře situaci na tamním trhu,“ dodal Špeta.

Už od roku 2002 působí na ruském trhu hořovická společnost Tedom, která se zabývá tzv. kongenerací, což je kombinovaná výroba elektřiny a tepla. „Rusko tvoří v současné době asi osmdesát procent všech našich obchodů,“ sděluje manažer společnosti. Kontrakty uzavírají především přes místní investory.

„Je důležité mít tam strategické partnery. My spolupracujeme s několika,“ doplňuje. Podle něho hraje velkou roli fakt, že jsme také slovanská země, a Rusové k nám tak mají blíže. „Proto obchodují raději s Čechy než třeba s firmami ze západní Evropy,“ domnívá se.

Podle Baštařové je pro obchodování na Východě nutné mít především odvahu, být na tento trh dostatečně připravený a nepodceňovat znalost ruského jazyka. Jedná se stále ještě o mladý trh, kam ještě tolik firem nevstoupilo, čehož je možné využít. „Pokud má nějaký podnik z regionu zájem uzavřít v tomto teritoriu kontrakt nebo se chce informovat o možnostech uplatnění produktu na trhu, jsme připraveni mu pomoci,“ říká Baštařová.

V minulém týdnu se v Plzni uskutečnila konference zaměřená na obchodní a investiční příležitosti pro české firmy v Rusku, Srbsku, Pobaltí a Černé Hoře. Účastnilo se jí přes 200 podnikatelů z celé České republiky.

„Co se týče Ruska, lze se opírat o dlouholetou tradici vývozu, znalost trhu a rovněž dobré renomé České republiky v očích ruské veřejnosti. Ale těch kladů je samozřejmě více,“ říká dále. Naopak mezi slabší stránky patří nedostatečná kapitálová vybavenost českých podniků a třeba také přetrvávající předsudky, někdy spojené s dřívějšími špatnými zkušenostmi,“ doplňuje Baštařová. Firmy se prý na ni obrací především kvůli ověření zájmu o produkt a vyhledávání obchodních kontaktů. „Naše zahraniční kanceláře pomáhají při prvních jednáních,“ dodává.