Podnik bude zařízení i montovat a uvádět do provozu. Turbosoustrojí poputuje do Dublinu pro elektrárnu na likvidace komunálního odpadu.

Dodavatelem celého projektu i přímým zákazníkem Doosan Škoda Power je Hitachi Zosen Inova AG se sídlem v Curychu, vlastníkem a provozovatelem elektrárny je americká Covanta Holding Corporation. „Naší prioritou bylo poskytovat pro Hitachi Zosen Inova potřebnou podporu v průběhu celého projektu až po optimalizaci konečného řešení. Díky otevřené a přátelské komunikaci byla spolupráce velmi příjemná a inspirativní. Věříme, že se v budoucnu setkáme u dalších zajímavých projektů a podpoříme tak dosavadní dobré vztahy mezi našimi společnostmi," řekl Václav Černý, obchodní manažer Doosan Škoda Power.

Na projektu Dublin Waste-to-Energy spolupracuje veřejný a soukromý sektor. Dublin City Council jednající jménem čtyř dublinských místních orgánů a americká společnost Covanta, jednička v poskytování energetických řešení při likvidaci komunálního odpadu a největší světový provozovatel zařízení k likvidaci komunálních odpadů tohoto typu.

Elektrárna v Dublinu zpracuje až 600 tisíc tun odpadu ročně. Nově bude produkovat energii až pro 80 tisíc domácností a teplo pro dálkové vytápění až 50 tisíc domů.