V Újezdě má vzniknout celkem 34 rodinných domů. Některé už jsou hotové a lidé v nich bydlí, další se teprve dodělávají a tři mají zatím jen základovou desku. Cenově se pohybují mezi třemi a čtyřmi miliony korun.

„Domy měly být podle smlouvy dokončeny nejpozději do konce května letošního roku. Tehdy také mělo být požádáno o vydání kolaudačního rozhodnutí. Stavba se ale protáhla a o kolaudaci některých domů bylo požádáno až 11. srpna. Firma Stavpran, která domy staví, totiž nedodržela termíny a stavbu značně časově protáhla. Navíc v okolí domů není ani upravený terén, lidé tu musí chodit v bahně a přeskakovat kopřivy,“ říká Jan K., jehož syn má v Újezdě také bydlet.

Lidé, kteří už v některých z celkem 34 domků bydlí nebo si je chodí postupně zařizovat, si stěžují, že některé práce jsou provedeny nekvalitně. Před jedním z domů se propadl plot, problémy byly i s garážovými vraty. Podle ředitele Stavpranu Miloše Nováčka ale nekvalitní práci odvedly další dodavatelské firmy, které zajistila společnost BI.

Lidé se tak potýkají s řadou problémů. „Pořád je tady zima, protože nám nejde kotel. Je tady spousta dalších vad a nedodělků, které měly být odstraněny k určitému datu. To už je také asi dva měsíce zpátky. Když kvůli tomu voláme na Stavpran, pošlou nás za investorem,“ říká žena, která se do Újezda bude také stěhovat.

Majitelka domu podotýká, ale , že její rodina zatím není odkázaná jen na tento domek. Zatím žije v bytě na Lochotíně. „Jsou tu ale i lidé, kteří tu musí bydlet i v té zimě. Musí tu mít přímotopy, protože mají malé děti,“ dodává.

Stavpran se ale brání i on má s developerskou společnostní obrovské problémy. „Práce, které jsme s BI dohodli, jsme dokončili v termínu. Podle mě jsou domy v dobrém provedení. Musím ale upozornit, že některé práce developerská společnost zadala jiným firmám. Dělaly například okna, garážová vrata nebo vchodové dveře,“ říká Nováček.

Problém je podle něj jednoznačně na straně BI. „Tato společnost nám za odvedenou práci přestala platit. Tvrdí, že jim lidé za objednané domy nedávají peníze. Nám ale lidé říkají, že zaplatili plnou cenu, nebo že jim zbývá uhradit minimální doplatky. Takže kam ty peníze mizí, to nevím. Každopádně nám BI dluží částku, která se pohybuje v řádech osmimístných čísel. Jsme připraveni ji vymáhat soudní cestou,“ vysvětluje Nováček.

Společnost BI kupujícím na konci října poslala dopis s tím, že se se Stavpranem rozešla a bude odstraňovat závady vzniklé jeho nekvalitní prací. Najala prý proto německou firmu, která nyní provádí opravy a likviduje postupně reklamované závady.

Podle Nováčka to ale není tak úplně pravda. „Nedohodli jsme se na žádném vypovězení smlouvy. Stavpranu totiž bylo znemožněno v práci pokračovat. Společnost Broker Immobilien nechala na domech vyměnit zámky, takže dělníci Stavpranu se tam teď nedostanou. Společnost Broker Immobilien s námi už od září nekomunikuje. Její jednatel Jan Zedníček mi nebere telefony,“ vysvětluje Nováček s tím, že něco podobného ještě ve své praxi nezažil. Poukazuje také na to, že němečtí dělníci, kromě toho že pracují neodborně, spotřebovávají materiál, který má Stavpran na stavbě uskladněn.

Nováčkovi prý budoucí obyvatelé Újezda telefonují a ptají se, co mají dělat. „Někteří chtějí zaplatit nám, abysme jim domy dodělali. To jde ale jen u těch lidí, kteří už mají nový dům převedený na katastru. Situace, která vznikla, mne velmi mrzí,“ podotkl Nováček.

Jednatel developerské společnosti BI Jan Zedníček se k problému nechtěl konkrétněji vyjádřit i přesto, že jsme ho několikrát kontaktovali. Prý nemá k věci co říci. Uvedl pouze, že vše mají nyní v rukou právníci. Kdy se tedy lidé budou moci do svých domů nastěhovat zůstává nejasné.