Plzeň – „Společnost dlužníka aktuálně čelí kritickému nedostatku pohotové likvidity," píše se lapidárně v nové zprávě o hospodářské situaci Pilsen Steel, kterou zveřejnil na webu justice.cz současný insolvenční správce podniku Žižlavský v.o.s.

Nedostatek peněz ve firmě, kterou vlastní ruský majitel, znamená nejen problémy s výplatami pro více než 900 zaměstnanců, ale i další hrozbu. „Z tohoto důvodu byl pozastaven provoz podniku dlužníka a byly zastaveny výrobní procesy. Tím narůstají náklady dlužníka bez toho, aby se současně generovaly výnosy," pokračuje zpráva insolvenčního správce.

Každý měsíc, kdy podnik stojí, vyjde Pilsen Steel na 40 milionů korun na platech a 35 milionů v ostatních výdajích, což by mohlo znamenat smrtící kruh. Bez peněz se nedá výroba rozběhnout, ale bez výroby není možné získat peníze. Čím rychleji bude podle insolvenčního správce výroba restartována, tím je větší šance, že věřitelé uvidí své peníze. Jenže výroba stojí s přestávkami již od jarních měsíců a nyní se čeká na vstup investora.

„Poslední informace byla, že nám zavolají," říká jeden ze zaměstnanců kovárny Pilsen Steel, který si přál zůstat v anonymitě, i proto, že vedení společnosti zakázalo zaměstnancům poskytovat informace médiím. Zaměstnanci dostali část výplaty s tím, že zbytek bude doplacen do konce měsíce. „Řada lidí si hledá novou práci, zároveň ale ještě čekají, jestli budou propuštěni. Ve hře je totiž odstupné," říká zaměstnanec.

V případě, že se ale podnik ocitne v insolvenci a nevyplácí výplaty, si mohou zaměstnanci o výplatu požádat u úřadu práce. Tam by se vydali i po podání výpovědi. „Žádnému náporu zatím nečelíme," řekla Magdaléna Čadová z plzeňské pobočky.

Společnost Pilsen Steel dostala od insolvenčního soudu 8. srpna odklad 14 dnů, aby se mimosoudně vypořádala s velkými věřiteli podniku, s bývalým majitelem, společnosti OMZ a bankami HBSC Bank a ruskou investiční bankou Vnesheconombank.

Ve zprávě, kterou 21. srpna Pilsen Steel poslala jako odpověď navrhovatelům insolvence, informovala o výsledcích jednání jen s Vnesheconombank, přičemž uvedl: „Banka VEB nemá zájem na úpadku dlužníka a zároveň vyvine maximální úsilí k tomu, aby byl provoz dlužníka obnoven." Ruská investiční banka by také neměla bránit vstupu strategického partnera do podniku. Na první pohled tedy jakési světlo ve tmách okolo podniku.

Dodatečné financování Pilsen Steel navíc měla zajistit společnost Pilsen Estates, jejímž jednatelem je ale bývalý jednatel Pilsen Steel Igor Vazhenin.

Jako první z navrhovatelů úpadku se k odpovědi vyjádřila plzeňská společnost Dinatro, kterou odpověď dlužníka neuspokojila. „Samotná rámcová dohoda mezi dlužníkem a investorem není podepsaná, jedná se tedy skutečně jen o návrh bez dokladů prokazujících uskutečněná jednání," uvádí vyjádření. Podle společnosti Dinatro se odpovědí dlužníka nedostalo věřitelům žádného konkrétního řešení, a dlužník tedy nesplnil svou povinnost a soudu tak nedoložil dosažení mimosoudního vyřešení sporu. I proto tento navrhovatel trvá na svém původním návrhu.

Reakce dalších navrhovatelů úpadku se čekají v příštích dnech.

Ve středu 29. srpna se situací v Pilsen Steel bude mimořádně zabývat i Plzeňský kraj. Kauza se totiž nedotýká jen 900 zaměstnanců Pilsen Steel , ale i zaměstnanců firem, kterým podnik dluží. Právě tyto firmy v regionu zaměstnávají další stovky zaměstnanců. Hejtman Milan Chovanec už dříve apeloval na obchodního radu ruského velvyslanectví, aby pomohl při komunikaci s vlastníkem.

Tím je ruský podnikatel Igor Shamis prostřednictvím společnosti Pilsen United se sídlem v Lucembursku. Firma projevila zájem o koupi srbského podniku Železar Smederevo. Rozhodnutí o prodeji tohoto podniku by v Bělehradě mělo padnout 10. září.

Insolveční soud ve věci Pilsen Steel se sejde 14. září.