Více než polovina cizinců pracuje přímo v Plzni. Nejvíce se tu oproti říjnu snížil počet Ukrajinců. Poprvé po několika letech se jejich počet dostal pod tisíc na 925. Znamená to pokles o 202 lidí. Pokles se týká také občanů Vietnamu a Mongolska. Obě národnosti už dokonce překonali Japonci, kteří v Plzni zastávají většinou manažerské pozice ve firmách na Borských polích. V západočeské metropoli jich pracuje třiasedmdesát.

Mezi pracovníky ze zemí Evropské unie dominují tradičně Slováci. V Plzni jich pracuje 5 250. I jejich počet ale klesl. „V důsledku dopadů hospodářské krize můžeme i nadále předpokládat spíše sestupnou tendenci v počtu cizinců pracujících v Plzeňském kraji. Počet občanů Evropské unie dlouhodobě stagnuje na hodnotách kolem deseti tisíc osob. V této kategorii již tedy zřejmě žádné výraznější poklesy nebudou,“ uvedl Tomáš Moravec z Úřadu práce Plzeň–město. Jiná situace ale zřejmě bude, co se týče zaměstnanců, kteří potřebují pracovní povolení. Jeho platnost mnohým skončila právě v listopadu. Šance na jeho prodloužení je vzhledem ke krizi většinou minimální.