"Najdou zde stručné a přehledné informace o tom, jakým požadavkům podléhá podnikání ve službách v Německu, a to jak v rámci volného pohybu služeb, tak i při založení firmy v zahraničí," řekla Eva Beranová z Euro Info Centra (EIC). "Pomůže také posoudit, zda činnosti, do nichž se chtějí v Německu pustit, lze zařadit mezi přeshraniční poskytování služeb. Například práce na živnostenský list může být jak legálním poskytováním služeb, tak nelegálním obcházením nutnosti získat pracovní povolení", dodala.

Brožuru Poskytování služeb ve SRN - Příručka pro samostatné podnikání českých OSVČ připravilo EIC s experty na základě opakujících se dotazů živnostníků. BIC na ní získal grant úřadu vlády v rámci koncepce informování o evropských záležitostech v ČR. Příručku je možno si bezplatně vyžádat v EIC BIC Plzeň, Riegrova 1. Její elektronická verze je ke stažení na www.bic.cz/eic pod nadpisem "Praktické příručky pro podnikatele". K dispozici má být rovněž v síti Eurocenter a na pracovištích hospodářské komory a EURES při úřadech práce.