Na osmdesát dětí z plzeňských základních škol se zúčastnilo vrcholné části projektu Profil Pohybových Předpokladů (3P). Hlavním cílem akce bylo zjistit, jak jsou na tom děti s pohybovým nadáním.

„Objevují se větší rozdíly mezi dětmi. Celková úroveň malých školáků byla dříve vyšší a předpoklady k pohybu lepší. Úroveň klesá, ale neznamená to, že by se nenašli nadaní jedinci. Naopak – talenti se dnes projevují výrazněji,“ srovnává pohybové nadání dětí dnes se situací před patnácti lety zástupce vedoucího katedry tělesné výchovy a sportu Pedagogické fakulty ZČU Ladislav Čepička.

Testování fyzické zdatnosti dětí je dobrým ukazatelem i pro sportovní kluby. „Měli jsme zde zástupce z plzeňské sportovní unie, z ČSTV Plzeňského kraje i z hokejového svazu. Všichni toto testování vítají a nabádají nás, abychom v této aktivitě pokračovali dál,“ říká František Berka, předseda správní rady Nadace sportující mládeže.

Podobné testování mládeže plánuje nadace i do budoucna. „V Plzni chceme tuto akci opakovat v soutěžní podobě každý rok. Naším cílem je udělat si průřezově obrázek o fyzické zdatnosti desetiletých dětí,“ uzavírá Berka.