Vznikl Sokol, první český tělocvičný spolek, jehož význam pro národní uvědomění obyvatel českých zemí překonal představy zakladatelů v čele s Miroslavem Tyršem a Jindřichem Fügnerem.

A byť sokolů už nejsou miliony jako před válkou, patří Česká obec sokolská stále k největším sportovním organizacím v zemi a například v oblasti sportu pro všechny hraje dominantní roli. „Jsme tradičním spolkem s moderním obsahem činnosti, což dokládá věkové složení našich členů – dvě třetiny z nich je mladších 26 let,“ uvádí starostka ČOS Hana Moučková.
V současné době má Sokol 160 tisíc členů sdružených v 1100 jednotách.

Logo„Radost nám dělá, že se k nám hlásí stále více dětí ve školním věku. Sokol je díky dostupnosti a ceně pro rodiče sportujících dětí volbou číslo jedna,“ zdůrazňuje starostka.

A jak je na tom Plzeňský kraj? Tady působí tři župy – které sdružují celkem 60 jednot – nejvíce jich má Župa Plzeňská (30), dále Šumavská (16) a Rokycanova (14). „Sokol je výjimečný v tom, že dělá tělocvik pro zdraví, sokolskou všestrannost. To znamená, že učíme děti, aby uměly s míčem, svedly kotrmelec. Když tohle období u dětí promeškáte, těžko se to pak dohání,“ míní Milan Sobota, cvičitel a vzdělavatel Župy Plzeňské.

Své zkušenosti s všestranným pohybovým rozvojem sokolové předávají i předškolním dětem – do nového projektu se v republice zapojilo více než 50 tisíc dětí ve školkách. „Sokol má velkou výhodu v tom, že můžete cvičit ve stejné jednotě odmalička až do pozdního věku, pořád se stejnými kamarády. Sokol nabízí partu, kde je vám dobře,“ připomíná Sobota.

Letošek je pro Sokol slavnostní – po šesti letech se koná Všesokolský slet. Už probíhají přípravy a nácviky hromadných skladeb, sletové dění vyvrcholí v Praze na stadionu v Edenu od prvního do šestého července.