Více než 250 hráčů a hráček všech věkových kategorií v patnácti týmech zhruba posledních deset let úspěšně reprezentuje město Plzeň a také Plzeňský kraj. A to je hlavně spojeno s výstavbou hřiště s umělým povrchem v Liticích v roce 2004. V současnosti je však stav hřiště velmi žhavým tématem. Umělá tráva již má svá nejlepší léta dávno za sebou a začíná být hráčům a hráčkám nebezpečná. Ani blízké okolí hřiště již nestačí trendům hry a počtu sportujících je nutno rozšířit výběhové zóny, dokončit osvětlení a například pro vnitřní potřeby klubu a zároveň pro možnost pořádat větší turnaje je v plánu dokončit přístavbu šaten.

Předseda oddílu pozemního hokeje Michal Hofrichter k tomu říká: „Když jsme hřiště v podstatě na zelené louce tenkrát stavěli, měli jsme obrovskou radost, že vzniká něco, co bude jen naše, kde budeme moci hrát pozemní hokej v podobě, jakou jsme znali jen z hřišť soupeřů. Protože prostředků nebylo tolik, kolik bychom potřebovali, museli jsme akceptovat umělou trávu se vsypaným pískem. Ta se po letech užívání stala v podstatě jen sešlapaným kobercem, je hráčům nebezpečná při kontaktu, kdy dochází ke spáleninám nebo velkým odřeninám. Velkým nebezpečím jsou švy, kterými jsou jednotlivé koberce spojeny. Na některých místech již nedrží při sobě, což při rychlosti a tvrdosti míčku může přinášet zbytečná zranění.“

Litický klub neusnul na vavřínech a již třetím rokem připravuje podklady pro dotace ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Spolupracuje s představiteli místního městského obvodu města Plzně, Plzeňského kraje, oslovuje možné sponzory. Specifikem klubu je vlastní sbírka, kde si hráči, rodiče a vlastně všichni příznivci mohou koupit imaginární metr čtvereční a tím přispět na vlastní rekonstrukci hřiště. Za tři roky sbírky se získalo 600 000 Kč, což je určitě nemalý příspěvek do celkového rozpočtu akce. Bohužel, základní impuls z MŠMT nepřichází a litický klub se dostává do kritického momentu své činnosti.

To potvrzuje i hlavní trenérka mládeže a zároveň hospodářka oddílu Tereza Levá. „Přijďte se podívat ve středu nebo v pátek na hřiště. S hokejkou v ruce zde běhá na padesát dětí dvou nejmladších věkových kategorií, to je radost pozorovat ten cvrkot. A to ještě máme dva kroužky na základních školách v Plzni ve Schwarzově a v Baarově ulici. Už kvůli nim musíme sehnat peníze na rekonstrukci hřiště. Bohužel samotná naše sbírka nestačí.“

A tým mužů, který v loňské sezóně skončil po základní části na druhém místě v soutěži a tím získal právo účasti v evropských pohárech, vede jeho kapitán, člen reprezentace České republiky a jeden z nominovaných na Sportovce města Plzně Jakub Koryťák. Ani jemu není lhostejný stav hřiště.

„Dnes už v nejvyšší soutěži nebo na mezinárodních turnajích hřiště s vsypaným křemičitým pískem, tak jak je máme my, nenajdete. Všechny současné umělé trávy jsou mnohem měkčí, šetrnější pro tělo. Hřiště jsou před utkáním kropená vodou, umělá tráva má vlastnosti ji dokáže zadržovat a to umožňuje i skluzy na hřišti, které k modernímu hokeji patří. To u nás byste po takovém skluzu mohli navštívit rovnou plastického chirurga,“ dodává se smíchem.

Litický klub očekává možné vypsání druhého kola investičních dotací ze strany MŠMT. Po nedávných problémech v úřadu právě s dotacemi však netuší, zda k tomuto kolu vůbec dojde. Neskládá zbraně, on ani nemůže. „Množství dětí a týmů i tradice nás zavazují. Musíme nadále jednat s městem, krajem místním úřadem o cestě, jak rekonstrukci areálu zrealizovat. Nechceme se dostat do situace, kdy hřiště bude nezpůsobilé a my nebudeme mít kde hrát. To prostě není možné,“ uzavírá předseda litického oddílu pozemního hokeje Michal Hofrichter.