Týká se to všech soutěží s výjimkou STRABAG Rail extraligy mužů, MOL ligy žen a Českého poháru mužů i žen.

 O osudu nejvyšších soutěží se má rozhodnout nejpozději do 15. dubna. „To je nejzazší možný termín. Samozřejmě bychom uvítali, kdyby to bylo dříve,“ uvedl Jan Štochl, sportovní manažer mistrovského Talentu, který i letos vyhrál základní část Strabag Rail extraligy.

 V nižších soutěžích už mají tedy jasno. „Výsledky soutěžního ročníku se anulují, žádný z týmů nepostupuje ani nesestupuje a není stanoveno konečné pořadí týmů v tabulce jednotlivých soutěží,“ stojí v rozhodnutí na webu ČSH. Usnesení bylo přijato jednomyslně všemi členy exekutivy.

 Zařazení družstev do soutěží pro ročník 2020/2021 provede Sportovní komise ČSH a schválí Exekutiva ČSH. Ta může ve výjimečných případech rozhodnout o zařazení družstva do vyšší (případně nižší) soutěže, než kterou hrálo v anulovaném soutěžním ročníku.