Finančně tak podpoří plzeňské sportovní naděje, které v uplynulých dvanácti měsících dosáhly úspěchů na celorepublikových soutěžích.

V loňském roce nadace prostřednictvím tohoto grantu rozdělila mezi takřka devadesát úspěšných žadatelů více než 560 000 Kč.

Nadační příspěvek mohou získat sportovci v kategoriích žactva a dorostu (jednotlivci i družstva), kteří dosáhli významných úspěchů alespoň na republikové úrovni.

Grantová pravidla, formuláře žádostí a další detailnější informace jsou žadatelům k dispozici na internetových stránkách www.nsm.cz (sekce Pro žadatele – Mimosystémová podpora). Žádosti včetně všech požadovaných příloh je potřeba doručit na adresu Nadace sportující mládeže, Štruncovy sady 3, 301 00 Plzeň nejpozději do středy 7. září 2011.