Soutěž, která měla vykompenzovat hodiny strávené distanční výukou, probíhala na ZČU od poloviny října do poloviny listopadu. Studenti i zaměstnanci si měřili zdolané kilometry, zasílali je na KTS, a přispívali tak k celkovému skóre své fakulty nebo pracoviště.

„Cílem výzvy Měsíční vytrvalec bylo dostat studenty a zaměstnance od monitorů, zlepšit jim náladu a zvýšit jejich sounáležitost mezi sebou navzájem. Měsíční vytrvalec vzbudil ohromný zájem. Do premiérového ročníku se zapojilo 1024 účastníků, což několikanásobně předčilo naše očekávání,“ říká Pavel Červenka z katedry tělesné výchovy a sportu (KTS) Fakulty strojní ZČU.

Nápad přetavit počet nachozených, naběhaných a najetých kilometrů na peníze a pomoci tak dětem, kterým osud možnost běhat a jezdit na kole nedopřál, vzešel po ukončení soutěže od pořádající KTS Fakulty strojní (FST), kterou v jejím záměru podpořila Fakulta zdravotnických studií (FZS), jež ve výzvě Měsíční vytrvalec dosáhla nejlepšího výsledku.

Ránu Stancia těsně před půlí plzeňský brankář Jindřich Staněk vyrazil nad břevno, ale předtím ho v 26. minutě rumunský záložník překonal.
Staněk: Výsledky nejsou hodné Viktorky

K nim se posléze přidaly i fakulty elektrotechnická, ekonomická a aplikovaných věd. Celkem shromáždily 61 434 Kč, které se rozhodly rozdělit mezi Aničku a Jiříka, děti, které potřebují nákladnou péči.

„Jsme hrdí na naše studenty a kolegy, kteří se do akce ponořili se zápalem. Řada studentů nyní působí v nemocnicích, ústavech sociální péče a na odběrových místech. Jejich dny jsou dlouhé a náročné. Ocenili příležitost získat dodatečné endorfiny při sportu, přičemž akce Měsíční vytrvalec byla správnou motivací v ten pravý čas,“ oceňuje děkan FZS Lukáš Štich. „Zároveň jsme nechtěli zůstat jen u slastného pocitu vítězství, proto jsme se rozhodli, že naše kilometry budou pomáhat dvakrát. Nejen nám, protože jsme pro sebe něco udělali, ale také těm, kteří pomoc skutečně potřebují, třináctileté Aničce a ročnímu Jiříkovi,“ vysvětluje děkan vítězné fakulty.