Skupina Rytíři Koruny české připravila na sobotu u Mladého Smolivce volnou rekonstrukci bitvy na Vraždě mezi českou stavovskou armádou a císařskou armádou z období třicetileté války, od které letos uplynulo 400 let. Na skutečném místě střetu je od 11 hodin připraven celodenní program až do večera. Dospělí zaplatí vstupné 100 Kč, děti polovinu.