Crash Inspektor, jak se vyvinutý software nazývá, umí kromě na milimetry přesného ortofoto snímku znázornit i 3D model dopravní nehody. Policisté i soudní znalci si tak mohou kdykoli zobrazit věrnou kopii zmapované situace, změřit například výšku obrubníku díky funkci vertikálního měření i zobrazit skrytá místa, jako jsou například prostor pod vozidlem nebo objekty zastíněné stromy. Drony SIT jako oficiální složka integrovaného záchranného systému poskytují aplikaci dopravním policistům v Plzeňském kraji zdarma.

„Zmapovat situaci shora pomocí dronu dnes už dokáže téměř každý majitel bezpilotního letounu. Ale obrovskou přidanou hodnotou našich dronařů je jimi vyvinutá aplikace Crash Inspektor, se kterou dokážou dopravní nehodu nasnímat na milimetry přesně v průměru za pět minut letu, čímž výrazně usnadňují práci policistům. Rychlost ocení i čekající řidiči, neboť mnohem dříve dojde k opětovnému zprůjezdnění místa nehody,“ informoval radní města Plzně pro oblast Smart Cities a podporu podnikání Daniel Kůs.

Dron Sarah - skenování Novořeckých močálů.
Plzeňské drony slaví deset let. Pomáhají při zásazích i inspekcích

Podle ředitele Správy informačních technologií města Plzně Luďka Šantory jsou Drony SIT evropským lídrem v oblasti IZS. „V loňském roce jsme měli rekordních 113 výjezdů se složkami integrovaného záchranného systému. Z toho největší část tvořily právě zásahy u dopravních nehod, bylo to konkrétně 52 výjezdů. Spolupráce s dopravní policií v Plzni začala v roce 2020, od roku 2022 vyjíždějí naši dronaři k vážným nehodám do celého Plzeňského kraje. Právě důsledná práce s daty, jejich maximální využití a inovativní přístup z nich dělá profesionály na svém místě,“ řekl Šantora.

Aplikaci Crash Inspektor mají zdarma k dispozici všechny dopravní inspektoráty a dálniční oddělení v Plzeňském kraji. „Její velkou výhodou je to, že data jsou uložena na našem cloudu a policisté nebo soudní znalci k nim mají kdykoli přístup. Nově si zmapovanou situaci mohou zobrazit i ve 3D modelu, který jsme také schopni nasnímat a složit velmi rychle. V průměru to znamená přibližně pět minut letu a následnou postprodukci za přibližně 15 minut,“ vysvětlil ředitel úseku Drony SIT Josef Navrátil.

Kromě dokonalé přesnosti a rychlosti pořízených dat aplikace plzeňských dronařů umožňuje zobrazovat vrstvy z geografického informačního systému města a kraje, dopravní značení, určovat body zájmu, vkládat vlastní zákresy a popisky. Disponuje funkcí měření vzdálenosti, a to i vertikální s následným reportem všech zakreslených a zaměřených dat, s nimiž pak pracují soudní znalci.

Tým Drony SIT na instruktáži hasičům v Domažlicích
Plzeň jako jediné město v ČR používá drony. Pomáhají policistům či hasičům

S novinkami v aplikaci Crash Inspektor se nedávno seznámili zástupci dopravní policie a někteří soudní znalci. „Tento inovovaný nástroj pro dokumentaci míst dopravních nehod je pro službu dopravní policie obrovským přínosem. Kolegové z Drony SIT s námi při jeho tvorbě intenzivně komunikovali a aplikaci nám ‚na míru‘ připravili. Možnost práce ve 3D prostoru vítáme. Jde o další krok ke zlepšení a usnadnění naší práce,“ pochvaloval si Patrik Topič z Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje.