Pozvali jsme k nám do družiny na besedu devět studentů třetího ročníku nutriční terapie z Vyšší odborné školy zdravotnické a také populárního plzeňského terapeuta Aleše Beránka. Studenti se svěřili, že zpočátku si nebyli jisti, jak s dětmi komunikovat, neboť to pro ně byla první zkušenost s edukací dětí. Malí žáci i velcí hosté ale rázem našli společnou řeč. „Edukace probíhala v každé třídě trochu odlišně,“ objasnili studenti.

„Všichni jsme začali povídáním o zdravé stravě, kolik čeho mají jíst, jak často, co jsou zdravé a nezdravé potraviny, jak je důležitý pohyb a mnoho dalších informací. Děti s námi velmi dobře komunikovaly a zasahovaly do přednášky, což bylo účelem. Jako další aktivitu jsme si připravili ochutnávku ovoce a zeleniny, dětičky hodně potravin poznaly a říkaly, že je jedí. Někdo si připravil skládání kostek cukru na různé pochutiny, např. sušenky, limonády, čokoláda. Děti byly překvapené, když viděly, kolik je všude nezdravého cukru. Další z nás měli připravené papírové talíře s potravinami a děti si je mohly vybarvit a odnést domů. Poslední aktivita, kterou jsme zakončili naší besedu, byla výroba vlastní potravinové pyramidy. Děti nalepovaly vystříhané potraviny na pyramidu a doplnily, kolik daných potravin se má denně jíst. Pyramidu si nechaly ve třídě a snad jim nadále bude přínosem.“

Studenti se shodli, že besedu považují za velmi příjemné zpestření praxí. „Byli jsme překvapeni, co vše děti vědí a znají o zdravé výživě. Vše probíhalo bez problémů a moc jsme si to s dětmi užili. Děkujeme za pozvání a doufáme, že pro děti byla beseda užitečná a zábavná tak jako pro nás,“ vzkázali družině.  Také Aleš Beránek, zkušený terapeut, žáky chválil. Potěšení bylo na obou stranách a děti zjistily, že zdravé stravování může být zajímavé i zábavné.

Kateřina Husová, vychovatelka