V baru Utopie byla opravdu elita. Je vidět, že staré přísloví „vrána k vráně sedá“ stále platí. Nejen radní Karel Paleček, pan místostarosta Stanislav Kopáček, ale i mediálně známý (z pořadu Na vlastní oči televize Nova) Radim Kopáček. V březnu 2004 byl natočen skrytou kamerou, ještě jako vedoucí bytového odboru ÚMO 3), jak redaktorce nabízel přednostní přidělení obecního bytu za úplatek 50 000 Kč.

Pan Karel Paleček si ušil projekt Bezpečné město prakticky sám na sebe. Možná, že místo ukazování na ředitele Městské policie jako na iniciátora zákroku strážníků na jeho osobu měl použít lepší výmluvu. Měl prostě říci, že si chtěl zkusit, jaké to je na druhé straně barikády. Jsem zvědav, jestli ještě někdy vyrazí na obchůzku nočním městem se strážníky a novináři, aby vytlačil ze středu města ten opilý potah, který ruší slušné občany.
Když jsem četl nadpis onoho článku, vzpomněl jsem si na český film Postřižiny, jak pan Čepek jako velitel hasičů říká správci pivovaru: Musíte si víc snažit, pane správče, my jsme správní rada a můžeme vás vyhodit!

Každý slušný občan Plzně ví, že co se týče bezpečného města, tak Městská policie byla ve městě vidět, na rozdíl od PČR, a to i bez projektu Bezpečné město. A když někde došlo k rušení nočního klidu a ten někdo požádal strážníky o pomoc, tak se mu také pomoc dostala. Vážení pánové, Palečku a Kopáčku, je čas odejít, ani ne tak za to rušení nočního klidu, ale za zbabělost.

zaměstnanec Městské policie