Že se mýlím a nečtu noviny, nebo jste snad přehlédli nejnovější údaje ČNB o vývoji DPH za poslední období? Jisté je, že nadpis neplatí na průmysl automobilový, textilní, sklářský, zemědělství a další odvětví. Ptáte se, na co tedy platí? Nebudu s tím dlouho otálet a prozradím to. Jedná se o vzdělávací průmysl.

Kdo je jen trochu vnímavý na své okolí, nebo kdo má děti, které ukončily základní či střední školu, tak zjistil, co se vyrojilo soukromých škol a jak se rozrostly školy státní. Každé trochu větší město má svoji univerzitu. Když ne každé, tak každé druhé.

Dochází k zajímavému fenoménu, školy již nepůsobí v jednom městě, ale expandují jako průmyslové podniky. Univerzita New York expandovala do Prahy a Metropolitní univerzita z Prahy do Plzně a podobně.

Někoho napadne, kde se bere tolik uchazečů a peněz na provoz škol? To je zajímavá otázka. Na soukromé školy musí přispívat student, státní školy platí stát. Celkem se jedná o významné finanční částky, tak zajímavé, že dochází až ke zmíněné expanzi škol. Kde se berou studenti na tyto školy, každý zjistí, když potřebuje sehnat českého řemeslníka či střední technický personál. Nejsou. Všichni studují vysokou školu.

Naše společnost začala prosazovat tak zvanou vzdělanostní společnost, všichni měli studovat a následně tím přispívat k rozvoji našeho průmyslu. Vysoké školy se skutečně kvantitativně rozvíjí, ale průmysl stagnuje, zejména ten český. Odpověď může znít, že jsou v různých státních úřadech, kde podmínkou zaměstnání je vysokoškolský diplom. Ti schopnější jsou v cizině.

Jakým způsobem se tito vysokoškoláci podílejí na rozvoji našeho průmyslu a životní úrovně českého občana? Žádným! Neexistuje přímá úměra v počtu škol a studentů k výkonnosti ekonomiky. Někdo namítne, že se to ukazuje ve výsledcích české vědy. Možná. Kdo si však vzpomene na nějaký významný objev českých vědců? O nich bylo slyšet pouze tehdy, když jim vláda snížila rozpočet. To je však málo.

Mezi tyto vědecké kapacity patří i pánové Kindl, Zachariáš a Tomažič, kteří stihli vykonávat akademické funkce na právnické fakultě Západočeské univerzity, soukromé vysoké školy v Karlových Varech, šéfovat Ústavu státu a práva a ještě řešit složité arbitráže a konkurzy. Prostě schopní lidé. Takoví experti jsou placeni ze státních prostředků. Kam posunuli právní vědu není veřejnosti známo, ale určitě si bude veřejnost pamatovat, kam posunuli hranice amorálnosti, korupce a zneužívaní postavení k vlastnímu prospěchu.

Pokud se potvrdí slova prof. Dvořákové, že byli členy mafie, která si svým jednáním zajišťovala vliv ve státní správě a při privatizaci státního majetku, tak nás všechny ochraňuj Bůh, a to říkám jako ateista. Máme se ještě na co těšit.

Rozjeté průmyslové vysokoškolské odvětví, které tak pěkně prosperovalo a produkovalo tolik absolventů, zcela jistě pozná na sobě dopady současného hospodářského poklesu, a bude to bolet. Velkou chybu udělal stát, který tuto vzdělanostní bublinu připustil. Absolventi vysoké školy s ambicemi pěkných míst v nadnárodních firmách a státním aparátu nenajdou odpovídající místo.

Do výroby jistě nebudou chtít a vlastně ani nebudou moci. Ať se podíváme kam chceme, tak vidíme úpadek morálky a mizení jistot. Občan ztrácí životní jistoty, které se Evropě po druhé světové válce staly standardem. Rozvolnění vazeb ve společnosti a úpadek morálky, který se projevuje vyhrocenými vztahy ve společnosti. Korupce a neochota pracovat pro celek vede k úpadku státu a následně k jeho zhroucení. Jsou to průvodní jevy úpadku západní civilizace, jak jsme ji znali.

Josef Novák