Jedním z největších a zároveň nejhorších mýtů o ADHD je, že vaše či něčí špatná výchova má za vinu pozdější diagnózu ADHD u dítěte. Takové dítě je nesoustředěné, často hyperaktivní a také divoké, může působit i velmi nevychovaně. Podle odborníků se ovšem jedná především o poruchu chování a některých myšlenkových procesů, což je způsobeno významně genetickými předpoklady. Důvody však mohou být i jiné.

Jak pracovat s dětmi, které mají diagnostikované ADHD:

| Video: Youtube

Jak vzniká a jak se projevuje ADHD

Přesný mechanismus vzniku ADHD nebyl dosud vědecky přesně objasněn. Vědci se ale domnívají, že jej ovlivňuje především nesprávná regulace takzvaných neurotransmiterů (látek, které v nervové soustavě přenášejí vzruchy a způsobují tak typické reakce, pozn. red.), jako jsou dopamin, serotonin a popřípadě noradrenalin.

Diskutuje se rovněž o příčinách, které vzniknou z problémů u porodu, případně může stav nepříznivě ovlivnit i předčasný porod. V neposlední řadě se v teoriích objevuje také dopad užívání nadměrného množství peprmintu během těhotenství, alkoholu, tabáku nebo drog, informuje Národní zdravotnický informační portál.

ADHD se vyznačuje především nesoustředěností a hyperaktivitou:

Nezapomeňte, že přesnou a správnou diagnózu vždy určí až dětský psychiatr. Příznaky, které však mohou u rodičů vyvolat podezření, jsou podle webu lékárny Dr. Max tyto:

  • Potíže u dětí se soustředěním, jejich neschopnost zabavit se a chvíli si hrát samo.
  • Přebíhání od jedné činnosti ke druhé, dítě se snadno nechá vyrušit a opustí aktuální předmět zájmu.
  • Zapomnětlivost, typicky při krátkodobé paměti. Dítě pro něco jde a zapomene, pro co.

Napovědět mohou i fyzické projevy:

  • Dítě nevydrží v klidu sedět, a když už sedí, často třeba ťuká nožičkou, bubnuje prstíky.

Můžeme výchovou ovlivnit ADHD u dětí?

Výchovou v rodině se mohou veškeré negativní symptomy dítěte posílit a prohloubit nebo naopak zmírnit.

„Základem pozitivní výchovy v rodině je pochopení nedostatků, chválení a odměňování za sebemenší úspěch. Hlavní zásadou je zvýšení pozitivního zájmu a omezení trestání dítěte, což je mnohdy velmi těžké, zvláště, když si některý z rodičů vytvoří během doby negativní postoj ke zlobivému dítěti,“ píše ve své závěrečné práci Výchova a vzdělávání osob s syndromem hyperaktivity autorka Blanka Balabánová z Masarykovy univerzity v Brně.

Ale může výchova skutečně ADHD způsobit? Pravděpodobně ne. Podle zahraničních výzkumů může mít významnou roli na rozvoj ADHD styl výchovy, ovšem za předpokladu, že dítě již sklony k impulzivnímu chování má.

Myšlení dítěte s ADHD je často nesystematické a roztěkané:

Nejvíce dítě ovlivní bezpochyby geny, které zdědí po rodičích, v kombinaci s prostředím, kterému je vystaveno, parafrázuje zahraniční výzkumy specializovaný web ADHD Awareness.

Vědci také potvrdili, že mozková struktura lidí s ADHD se liší od mozkové struktury zcela zdravých lidí. Právě centra, která jsou zodpovědná za emoce a jejich ovládání, jsou v tomto případě zasažena významně a strukturována jinak, informuje odborný web Genetic Literacy Project.

Terminologie se mění
Pokud máte pocit, že termín ADHD je poměrně nový a objevuje se až poslední dobou, máte pravdu. ADHD je zkratka z amerického názvu Attention Deficit Hyperaktivity Disoder, který je do češtiny překládán jako syndrom deficitu pozornosti s hyperaktivitou. Nahradil tak původní termín LMD, což je zkratka pro lehkou mozkovou dysfunkci. Jedná se o tutéž poruchu, avšak s aktualizovanou terminologií, píše ve své závěrečné práci Specifika výchovné práce s dětmi s ADHD v MŠ autorka Miroslava Jarolímová z Univerzity Palackého v Olomouci.

Vědci také poukázali na to, že i způsob, jakým rodiče s dětmi komunikují a jak je případně trestají za zlobení či špatnou známku, má vliv. Lze tak odhadnout, jak se dítěti daří ve škole. Dále zjistili souvislosti mezi negativním působením rodičů, kteří na děti křičí nebo berou výprask jako výchovnou metodu, a řadou problémů ve škole, včetně prospěchu. Na problém upozornila Dara Babinski, odborná asistentka na Penn State College of Medicine v americké Pensylvánii, píše web organizace PennState.

Výchova dětí s ADHD je náročnější

Výchova dětí s ADHD je jednoznačně náročnější a často velmi vyčerpávající. A to i v případě, pokud trpí touto poruchou sám jeden z rodičů. Pochopit dítě s ADHD znamená spoustu trpělivosti a úsilí. Když však zvládnete veškeré emoce, nastavíte si správnou organizaci času a kázeň, bude i zvládání každodenních úkolů jednodušší, doporučuje web specializovaný Very Well Mind.

Nezapomeňte na to, že i dítě s ADHD je pořád dítě, které se toho může stále mnoho naučit, a to včetně dobrých návyků a vztahu k sobě i druhým lidem.