„Nejprve je dnes (9. ledna) od 17 hodin v síni Masné krámy na programu přednáška Kristiny Váňové, ředitelky Památníku Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše,“ informuje Eva Reitspiesová, mluvčí ZČG. Doplňuje, že přednáška s názvem Bratři Čapkové proti totalitě je doprovodným pořadem k výstavě Tenkrát v Evropě. Čeští umělci v totalitních režimech 1938– 1953, která je v Masných krámech k vidění ještě do 21. ledna.

Hned na středu 10. ledna je naplánována poslední komentované prohlídka této výstavy. Zájemce od 17 hodin bude provázet jedna z jejich autorek – Marie Klimešová z Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Další z přednášek organizovaných ZČG se týká její druhé výstavy umístěné v síny „13“, na níž jsou pod názvame V oplatce jsi všecek tajně vystavena různá zpodobnění Krista od středověku až po současnost. Kurátor ZČG Petr Jindra dnes (9. ledna) od 18 hodin v přednáškovém sále galerie v Pražské ulici č. 13 pohovoří o christologickém cyklu, jímž je vyzdoben kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci. Středověký freskový cyklus o sedmadvaceti polích podrobně ilustruje podstatné momenty Kristova pozemského života. Jedná se o významný doklad obrazového vybavení středověkého liturgického prostoru, které současně přináší i některé neobvyklé motivy