Přihlášky je možné podávat do 5. května (více informnací na ars-poeticae.webnode.cz), účast je zdarma.

Téma letošního ročníku je Láska nezná hranice. „Výklad tohoto spojení necháme na originálním pojetí účastníků," uvádí Václav Zelenka, jeden z organizátorů akce. Ovšem doplňuje: „Slovo láska nemusí nutně vyjadřovat jen milostný cit mezi lidmi, ale také cit náklonnosti k lidem, přírodě či věcem. Vedle toho znalost jazyků boří hranice mezi lidmi, což může být přínosem obzvlášť v době, kdy neustále sílí xenofobní a rasistické nálady ve společnosti."

Vlastní přehlídka se bude konat od 30. května do 1. června. Místem konání i zázemím pro účastníky prvních dvou dnů bude školní aula a přilehlé prostory Gymnázia Františka Křižíka.

Třetí den proběhne seminář a vyhlášení kategorie umělecký překlad a vlastní tvorba ve vzdělávacím centru Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje. Z kapacitních důvodů budou na tento seminář pozváni pouze autoři nejlepších textů, které vybere odborná porota.

Spolupráce se Studijní a vědeckou knihovnou započala v letošním roce a má přinést nové podněty v rozvoji přehlídky. „Chceme dále zvyšovat prestiž přehlídky a nabízet účastníkům kvalitní zpětnou vazbu. Od spolupráce s knihovnou si slibujeme pomoc s hledáním profesionálních a zainteresovaných divadelníků, autorů a překladatelů, kteří by zaujali roli porotců," vysvětluje Daniela Gimeno Sánchez, další z organizátorů přehlídky.

Pořadatelé opět připravují ve spolupráci se zkušenými lektory zajímavé workshopy, ve kterých se studenti a jejich učitelé dozvědí mnoho užitečných tipů, jak například pojmout interpretaci literárního textu.

Základní myšlenkou přehlídky Ars poeticae je kreativně pracovat s cizím jazykem. U zrodu přehlídky stáli pracovníci Střediska volného času dětí a mládeže Plzeň a letošní ročník se bude již potřetí konat v prostorách Gymnázia Františka Křižíka. Škola převzala na svá bedra veškerou organizaci.

V minulých ročnících se Ars poeticae mohlo pochlubit až třemi stovkmi účastníků.

Přehlídka dlouhodobě probíhá s podporou Plzeňského kraje a města Plzně.