„Inspirují mě dva motivy: existence a přežití. Existence je v dnešní době podmíněna násilím a to v mých dílech reprezentují výstřely,“ vysvětluje Calero. V sérii Co víc mi můžeš dát nechal policisty dvaadvacetkrát vystřelit do vrstvy dvaadvaceti na sebe položených papírů a při každém výstřelu jeden z papírů odebral.

„Přežití je pak pro mě spjato se vztahem k zemi, půdě. Dílo Více, více světla vzniklo tak, že jsem řadu bílých kamenů umístil na dvaadvacet dní pod vybrané kameny na poli nedaleko vsi Fuendetodos, kde se Goya narodil,“ popisuje umělec. Kámen pak prý fungoval jako lis, který na papír tiskl stopy po lišejnících, hlíně, vlhku a měnící se teplotě. Tak se na papír dostaly dle autorových slov příroda i duch místa.

Číslo 22, které provází řadu děl vznikajících během roku 2005, není vůbec náhodné. Tolik je totiž grafických listů v nedokončeném cyklu Pošetilosti, díle slavného španělského malíře Franciska de Goyi. Tím se nechal Calero inspirovat. Osmnáct těchto listů je vystaveno společně s jeho díly v Plzni. Ta je jediným místem v republice, kde budou k vidění. Odtud výstava poputuje za moře do Washingtonu.

Tento Goyův cyklus patří podle kurátorky výstavy Ivy Jonákové k jeho nejvýznamnějším a nejzáhadnějším. „Je to dáno především tím, že o něm neexistují žádné dobové písemné zmínky. A také náměty, které jsou inspirovány především mezilidskými vztahy, jsou mnohdy tajuplné,“ dodává. Calera prý Goya a jeho dílo fascinují natolik, že se chystá přestěhovat do jeho rodné vsi.

Výstavu je možné navštívit do 3. února příštího roku.