Intarzované dveře s motivem dívky v plzeňském kroji a s pohledem na Starou Plzeň totiž navrhl architekt Jan Koula (1855 – 1919), jemuž je věnována aktuální výstava v hlavní budově ZČM v Kopeckého sadech.

„Připomínáme, že letos v květnu uplyne 100 let od úmrtí Jana Kouly, českého architekta, znalce a návrháře uměleckého řemesla a národopisce,“ informuje jeden z autorů a kurátorů výstavy Jan Mergl ze ZČM. „Chtěli jsme Koulu představit nejen jako osobnost širokého záběru, ale i jako jednoho z prvních a nejdůležitějších zastánců a propagátorů kladného vztahu k národní svébytnosti,“ podotýká spoluautorka výstavy Lenka Merglová Pánková.

Jan Koula jako architekt se zálibou v české renesanci, vedl novorenesanční rekonstrukci plzeňské historické radnice. Navrhl sgrafit pro její průčelí. Jak zdůrazňuje Jan Mergl, byl Jan Koula s Plzní spjat téměř tři desítky let. Přátelil se s Josefem Škorpilem, ředitelem Západočeského průmyslového musea, uvědomoval si význam jeho sbírek. Zajímal se také o plzeňské památky.

Na výstavě jsou exponáty z více než dvaceti muzeí, včetně ZČM. Během výstavy se konají komentované prohlídky s jejími autory. Rozpis najdete na straně 18. Výstava potrvá do začátku září.