Restaurátor, sochař i medailér Jiří Špinka tak říká svým dřevěným reliéfům s jednoduchým celodřevěným strojem sestaveným na hodinovém principu. Tikot těchto kinetických dřevořezeb mohou slyšet návštěvníci Ateliéru řezby, jenž byl těsně před Vánoci, 23. prosince, nově otevřen ve Chválenicích, v domku s číslem popisným 54.

„Známí, i ti, co ukázky mé tvorby viděli na některých výstavách, se mě ptali, zda je možné někde vidět celý soubor kinetických dřevořezeb. S manželkou jsme se proto rozhodli, že část našeho domku ve Chválenicích proměníme ve výstavní síň, která bude přístupná veřejnosti," říká Jiří Špinka a dodává, že otevřeno bude vždy v pondělí od 14 do 17 hodin, výstavy mimo tuto dobu je možné domluvit na telefonním čísle 732 206 953.

Inspirací k vytvoření kinetických dřevořezeb Jiřímu Špinkovi jsou staré nástěnné hodiny s pomalým pohybem jejich dlouhého kyvadla, jehož klidný rytmus odpočítává čas.

Náměty jsou pak odvozeny ze samotného principu časomíry a jejích symbolů. A tak návštěvník může rozeznat motivy andělů, křídel, přesýpacích hodin i drapérií, které skrývají to, co má přijít. „Kinetické dřevořezby neukazují přesný čas. Jsou-li nataženy jen tikají svým vlastním rytmem," poznamenává Jiří Špinka, jenž pracuje jako restaurátor Západočeského muzea v Plzni.

Kromě kinetických dřevořezeb návštěvníci mohou vidět i ukázky Špinkovy medailérské tvorby, je např. autorem pamětní medaile, která připomíná 120. výročí Západočeského muzea v Plzni, a také jeho volnou sochařskou tvorbu. Jiří Špinka letos vytvořil i reliéfní výzdoby zvonů, jež jsou zavěšeny na věži kostela sv. Martina ve Chválenicích.

Díla vystavená v Ateliéru řezby doprovázejí verše, které napsala výtvarníkova manželka Vlasta Špinková, členka Střediska západočeských spisovatelů.