Zároveň si připomněli, že Univerzita třetího věku letos slaví 30. výročí. Knihu na snímku drží Libuše Čeledová, přednostka Ústavu sociálního a posudkového lékařství, a Michal Chmelenský, vedoucí národopisného oddělení ZČM, které pomohlo se sestavením receptů na historické vánoční pokrmy.