Ojedinělou výstavu nabídne regionální muzeum v severoplzeňské Chříči. Už za týden se budou moci jeho návštěvníci dozvědět více o cihlářství, kdysi rozšířené profesi, o níž se toho dnes příliš neví.

„Dá se odhadnout, že na konci 19. století u nás vyráběly tisíce cihelen kolkované, tedy značkované cihlářské zboží. A přitom neexistuje žádné soustavné zmapování této činnosti,“ říká Petr Jakubíček z občanského sdružení Propolis, které muzeum provozuje. „Po celá desetiletí se nápisy a značkami na cihlách nikdo nezabýval. V tehdejší literatuře se objevují nanejvýš reklamy na písmena a znaky do cihlových forem, ani ve specializovaných časopisech té doby, jakým byl například Cihlářský věstník, není ani jeden publikovaný obrázek, natož pak katalog značek,“ pokračuje Jakubíček.

Zlom podle něho nastal po polovině 19. století, kdy se cihlářství stalo volnou živností a cihelny zakládal kde kdo. „Úroveň jejich produktů byla velmi různorodá. Není proto divu, že si cihelny svoje zboží značkovaly. Staré znaky koncesovaných, většinou šlechtických cihelen zpravidla s erbem nebo složitým znakem, byly vystřídány jmény nebo iniciálami majitele, nápisy, zejména názvy obcí, nebo jednoduchými znaky, jimž sice dnes nerozumíme, ale které byly zřejmě v okolí snadno dešifrovatelné,“ dodává Jakubíček.

Zmíněné období trvalo zhruba padesát let. Po něm přišla ke slovu strojní výroba cihel, která už ale chříčské muzeum nezajímá. „Cílem této výstavy není seznámit se základními typy značek a kuriozitami, předvádět rozsah jedné konkrétní sbírky značkovaných cihel. Na cihlách lze leccos ukázat, znaky jsou autentickým svědectvím o své době, o tom, co bylo improvizací a co záměrem, ale je tu také svědectví o naší vlastní době: Staré cihly jsou znovu používány a značky na nich se stávají dekorativním prvkem,“ dodává autor výstavy Josef Štogr.

Výstava bude slavnostně otevřena 13. srpna v 16:30 hodin v pivovaru v Chříči, a to v rámci letního festivalu Křič Fest. Otevřena bude do října 2011. Individuální prohlídku je možné domluvit s o. s. Propolis.