Přednáškový cyklus pokračuje dnes od 17 hod. v síni Masné krámy. Kurátorka Ivana Jonáková pohovoří o akvarelu z roku 1909, na němž Hanuš Schwaiger (1854–1912) ztvár-nil motiv z německé legendy. Dílu dal název Krysař.