Nejkrásnější výlety na pevnosti a opevnění sepsali Petr David, Petr Ludvík a Vladimír Soukup. Dozvíte se od nich, které městské opevnění sloužilo jako vzor fortifikace pro ostatní. Kde zůstaly zachovány všechny městské brány. Na kterou pevnost, nejmodernější v Evropě, nikdy nikdo nezaútočil a proč. Dočtete se o krásnějším opevněném kostele v Česku i o tom. kam se vydat na prohlídku pohraničních pevností. A mnoho dalšího…

Druhá novinka městské knihovny patří do žánru román pro ženy. Napsala ho Alexandra Potterová a jmenuje se Tentokrát to bude jinak a vypráví jak jinak než o lásce, ale také o touze zůstat sama sebou.

Knihu reportáží právě zakoupila Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje. Polská reportérka Lidia Ostałowska přibližuje v knize Cikán je cikán život Romů v postkomunistických zemích z mnoha perspektiv. Autorka se vydává například mezi Romy do severních Čech, bulharských věznic nebo rumunských ghett. Sleduje střet staré kočovné, svobodomyslné kultury a moderního světa. Zkoumá, jak se vztah k Romům proměňuje v návaznosti na historický a politický vývoj nebo jak reagují na jejich přítomnost západoevropské státy.

Autory Grega Kinga a Sue Woolmansovou zaujal příběh Františka Ferdinanda a hraběnky Žofie a podrobně ho popsali v knize Vražda arcivévody: Sarajevo 1914 a příběh lásky, který změnil svět.