Soutěžil mezi hráči do čtrnácti let a za sebou nechal celkem jedenadvacet mladých kytaristů z celé republiky. Záštitu nad soutěží, která se koná v Praze, převzal významný český kytarový virtuos a pedagog Milan Zelenka.

Kryštof Kohout je ve hře na kytaru žákem Marty Šimanové na Základní umělecké škole Terezie Brzkové v Plzni. Jeho hudební zájmy jsou však ještě daleko širší a zahrnují rovněž zpěv i hru na housle a na zobcovou flétnu. Také proto získal letos cenu Plzeňský Orfeus junior, kterou uděluje Nadace 700 let města Plzně.

„Kromě první ceny, kterou byla koncertní kytara, získal Kryštof také zvláštní cenu za nejlepší provedení skladby z období klasicismu,“ upřesnila Jarmila Vlachová ze základní umělecké školy, kterou mimořádně nadaný, pilný a úspěšný mladý hudebník navštěvuje. „Soutěže PRAGuitarra Clássica se zúčastnil již potřetí. Dvakrát bojoval v první kategorii: v roce 2010 získal druhou cenu a při loňském ročníku první cenu. Nyní tedy svoji sbírku ocenění obohatil o to nejhodnotnější,“ doplnila.