„Klasický postup výuky kresby podle živého modelu je téměř nemožné realizovat přes kameru nebo pomocí jiných technických prostředků. Přes tyto nevhodné podmínky jsme zvážili možnosti a vytvořili jsme zadání, které by mělo umožnit, aby studenti získali kompetenci alespoň blízkou té, které dosáhnou pravidelnou výukou,“ uvedl za organizátory výstavy Leoš Motl.

Za dobu studijní výluky shromáždil spolek FIGURAMA, který pod vedením profesora Borise Jirků výstavu připravuje, kolem 8000 prací. Nejlepší z nich pod názvem „Best of Corona“ jsou na 12 panelech umístěny ve venkovních prostorech u Univerzitní knihovny ZČU - Bory. „Uvnitř budovy jsou umístěny klasické kresby vzniklé na začátku zimního semestru, kdy ještě probíhala normální výuka,“ doplnil Motl. Výstava potrvá do 25. června.