Návštěvníci se mohou těšit na dvě komentované prohlídky soustředěné zejména na dostavbu východního ambitu, interaktivní stavební hřiště a tvořivé dílny. Nebude chybět občerstvení.