Maďarský den začne ve 14 hodin pietním aktem u revolucionářova rodného domu, pokračuje vernisáží výstavy o Maďarsku a projekcí maďarského filmu v Káčku.