Účinkovat bude Kühnův dětský sbor pod vedením Jiřího Chvály a Petra Louženského. Jako host vystoupí plaská rodačka sopranistka Petra Kamenická. Výtěžek bude věnován na finanční spoluúčast na projektu Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích.

Páteční Deník s TV magazínem.

Petr Vadovič