Do 24. června můžeme být v přednáškovém sále Západočeské galerie v Plzni svědky jejich padesátého setkání v podobě expozice pojmenované Spolužáci. Autoři jsou žáky Milana Hese, Vladimíra Havlice, Bohumila Sedláčka či Miloše Frančeho a výstava dokumentuje jejich současnou tvorbu.

Ve výstavní síni „13“ se tak představují Anna Čečilová, Zdeňka Dvořáková, Blanka Frömmelová, Jana Hasmanová, Zdena Mahdiová, Helena Johanová–Matlasová, Naděžda Potůčková, Vladimír Prokop, Jiří Špinka, Marcela Štýbrová, Jana Vacková, Alena Vacovská a Marie Vaňková. Nejvíce ze zúčastněných se věnuje pedagogické činnosti na různých typech škol včetně katedry výtvarné kultury plzeňské Pedagogické fakulty.

Jednotliví výtvarníci jsou autory učebnic, zúčastňují se Mezinárodního bienále kresby v Plzni. Úspěchy sklízejí v publikační, vědecké i kurátorské činnosti, vedou konzervátor– sko–restaurátorské oddělení, vynikají v řezbářství, v ilustracích, návrzích interiérového skla i výrobě a práci s ručním papírem.

Svou volnou tvorbu vystavují doma i v evropských zemích. Zároveň spolu umělecky i lidsky stále komunikují.