Výstava děl plzeňského rodáka Jaromíra Rybáka, Bohumila Eliáše, Mariana Volrába a dalších sklářů sdružených do skupiny Rubikon doplňuje stálou expozici muzea věnovanou řemeslu a užitému umění. „Uvažovali jsme o tom, že by bylo dobré tuto naši expozici doplňovat sezonními výstavami, které ukáží další tvorbu a vývoj v různých oborech, jejichž historii zachycuje naše expozice. První, co nás napadlo, bylo vystavit současné české ateliérové sklo,“ uvádí Jan Mergl, vedoucí uměleckoprůmyslového oddělení ZČM.

„Je to pro nás významná výstava, protože nám připomíná, že letos naše skupina Rubikon slaví dvacet let. I proto jsou tady vystaveny nejen současné práce našich členů, ale i daleko starší díla, která vytvořili třeba v době studií,“ informuje Ivo Křen, který je nejen autorem výstavy, ale patří k zakládajícím členům skupiny Rubikon a je kurátorem Východočeského muzeav Pardubicích.

„Tentokrát jsme jako hosta na výstavu pozvali fotografa Gabriela Urbánka. Všem českých sklářům fotil jejich práce.I charisma jeho fotek určitě mělo dopad na to, že je ve světě zájem o českou sklářskou tvorbu, neboť objekty dokázal působivě nafotit. Ostatně o tom se mohou návštěvníci výstavy přesvědčit,“ uvádí Ivo Křen. K dalším hostům skupiny patří Vlastimil Beránek, pokračovatel starého sklářského rodu. Jeho plastika Epicentrum je nejtěžším vystaveným objektem.

„Je vytvořena technologií tavení skla do formy, což je přelomový postup, který umožňuje vytvářet ze skla díla sochařským způsobem. Tímto způsobem tvoří i plzeňský rodák Jaromír Rybák. Zjednodušeně řečeno: Výtvarník vymodeluje plastiku, pak na ni udělá formu, do ni nasype drcené sklo, které roztaví. Tuto techniku už v 50. letech minulého století vyvinuli a zdokonalili Stanislav Libenský a Jaroslava Brychtová,“ uvádí Ivo Křen.

Další technologii vyvinutou českými skláři, která je na výstavě k vidění, je stavování skla s vkládanými prvky. „Dokazuje to, že řada technologických postupů byla vymyšlena v naší republice. Čeští skláři měli zásadní vliv na umělecké dění v této oblasti,“ podotýká Ivo Křen, který výstavu připravil přímo pro Západočeské muzeum v Plzni, kde bude k vidění do 6. ledna příštího roku.