„Přihlásilo se šestačtyřicet mladých klavíristů ve věku od 11 do 30 let nejen z naší republiky, ale také z Rakouska, Ruska, Francie, Německa, Švýcarska i z Tchaj-wanu a Koreje,“ uvádí Miroslav Brejcha, ředitel Konzervatoře Plzeň, která soutěž v pravidelných dvouletých intervalech od roku 2002 pořádá.

„Soutěžící jsou podle věku rozděleni do kategorií a každý musí zahrát dílo Bedřicha Smetany,“ pokračuje Brejcha. Technickou i uměleckou úroveň hry hodnotí pětičlenná porota, a to veřejně, takže po skončení soutěžního kola je vyvěšena listina s hodnocením jednotlivých porotců. Vítězové získávají peněžitou odměnu, největší – 50 tisíc korun – je určena vítězovi kategorie do 30 let.

„Koncerty soutěžících jsou přístupné veřejnosti. Začínáme dnes v 15 hodin, v další dny už v 9:30 hodin,“ informuje manažerka Domu hudby Hana Fialová. Vstupné na jednotlivé koncertní bloky činí 60 korun, studenti a senioři zaplatí 40 Kč. „Soutěž vyvrcholí v neděli 18. listopadu v Měšťanské besedě finálovým koncertem. Vítězové zahrají o den později v Domě hudby, kde jim také budou předány ceny. Základní vstupné na tyto dva večery činí 100 korun,“ doplňuje Fialová. Plzeňskou konzervatoř na soutěži zastupuje studentka jejího 1. ročníku Daniela Fišerová.