První se k festivalu přihlásí Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, která 26. ú-nora zahájí výstavu s názvem O lidu pro lidi: Odraz lidové kultury v regionální literatuře 19. století.

O den později začne v síni Masné krámy výstava Jdi na venkov! Výtvarné umění a lidová kultura v českých zemích 1800–1960, kterou připravila Západočeská galerie v Plzni. Obě výstavy jsou příspěvkem k mezioborovému sympoziu, které bývá součástí Smetanovských dnů. Jeho tématem je letos Zrození lidu v české kultuře 19. století. V Západočeském muzeu v Plzni se koná od 28. února do 2. března.

Sympozium pořádá Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky spolu s Národní galerií v Praze ve spolupráci se Západočeskou galerií v Plzni a také Západočeským muzeum v Plzni. A právě tato organizace připravila třetí výstavu. Bude však zahájena až 2. března a představí architekta Jana Koulu jako vlastimila a novorenesančníka, který se snažil o pozdvihnutí českého národního sebevědomí.

Zahajovací koncert Smetanovských dnů se letos oproti předchozím ročníkům koná o několik dní dříve – 28. února. „V Měšťanské besedě zapěje s Plzeňskou filharmonií vedenou jejím šéfdirigentem Ronaldem Zollmanem sopranistka Sophia Burgos (na snímku),“ informuje Pavel Bouda, mluvčí Plzeňské filharmonie, která od roku 2013 festival Smetanovské dny pořádá. „ Zazní hudba Benjamina Brittena a Gustava Mahlera,“ doplňuje.K únorovému programu patří také pietní akty u pomníku Bedřicha Smetany a jeho strýce, plzeňského pedagoga Josefa Františka Smetany, které se konají ve čtvrtek 28. února od 15 hodin.

Festival trvá do 28. března a nabídne na tři desítky akcí. Kromě koncertů komorních i filharmonických to budou např. i literární večery nebo masopust (2. března).