Koncert, nazvaný dle titulu jedné ze společných písní „…Rozdávejme lásku…", přilákal do prostor koncertního sálu Peklo velké množství posluchačů. Slavnostním koncertem vyvrcholil pobyt dětí z gymnázia Olbernhau v Plzni. Průvodní slovo v češtině a němčině měly žákyně školy Anika Menclová a Anna Karbanová, bývalý student Aleš Janoušek, který je v současné době členem německého sboru, a sbormistryně Hana Macháčková.

Koncert zahájilo nejmladší těleso, Berušky, sdružující okolo šedesáti nadaných dětí z prvních a druhých tříd. Pod vedením Hany Macháčkové a s klavírním doprovodem Jana Kubeše překvapily Berušky nejen kompaktním zvukem, ale i svým nadšeným projevem.

Jako druhá se představila o něco starší Sluníčka se sbormistryní Hanou Bezděkovou, která na klavír opět doprovázel Jan Kubeš. Sluníčka předvedla velmi pestrý průřez svým repertoárem, kde vynikla jak kultura hlasového projevu, tak živost a hravost dětí.

Mariella, tvořená zpěváky, kteří prošli hlasovou průpravou předchozích dvou sborů, předvedla již standartně vyspělý výkon. Nejstarší sbor 15. ZŠ, s dirigentkou Marií Novákovou a klavíristkou Hanou Bezděkovou, se tentokrát zaměřil zejména na interpretaci klasické hudby. Jako sólisté se představili člen operního souboru DJKT Miroslav Bartoš a současná členka sboru Anika Menclová. V průběhu koncertu na trubku doprovázel Jan Heřman.

Pro pěvecký sbor gymnázia Olbernhau, řízený i doprovázený Torstenem Reicheltem, byla návštěva Plzně historicky první zahraniční koncertní cestou. Přestože hosté disponovali mnohem menšími jevištními zkušenostmi, než jejich domácí kolegové, předvedli srovnatelně kvalitní výkon. Dvacetičlenný soubor zaujal zajímavou barvou i kvalitní interpretací staré a populární hudby. Publikum poté dojal provedením české lidové písně „Černé oči, jděte spát".

Na závěr se koncertní sál kulturního domu Peklo rozezněl společným zpěvem všech sborů, kterým téměř dvousetčlenné těleso demonstrovalo velkou radost ze společného setkání a zpěvu.

Hana Loudová