Světově proslulé, ale zároveň zcela mimořádně náročné dílo z roku 1905 tady však operní soubor nastudoval zatím pouze v roce 1944. Premiéra se tehdy konala 10. června a jako v letošním roce byla zvolena verze pro obvyklou velikost operního orchestru, neboť původní partituru napsal skladatel pro více než stočlenné těleso. Jak se vypořádá se Salome současný plzeňský operní soubor, zjistí diváci a posluchači už tuto sobotu večer ve zdejším Velkém divadle.

Inscenaci chystají šéfdirigent opery Divadla J. K. Tyla Ivan Pařík a hostující režisér Martin Otava, který v Plzni už připravil například Verdiho Rigoletta či Aidu, Mozartova Dona Giovanniho, ale i Kálmánovu Hraběnku Maricu. „Richard Strauss patřil ke skladatelům, kteří stále vycházeli z principů romantické hudby, jen si dovolil modernější harmonii, méně obvyklé intervaly ve vedení melodie, „zahustil“ instrumentaci a neváhal zvolit pro své opery do té doby tabuizované náměty,“ vyjádřil se o autorovi Salome dramaturg jejího nového plzeňského nastudování Zbyněk Brabec.

Salome 2009

Dirigent Ivan Pařík. Režie Martin Otava. Druhý dirigent Jiří Štrunc.
Salome / Katja Beer, Ivana Šaková
Herodes / Sergej Ljadov, Václav Málek
Herodias / Karla Bytnarová, Jana Tetourová
Jochanaan / Martin Bárta, Tomáš Bartůněk, Richard Haan
Narraboth / Miroslav Kopp, Richard Samek
Páže Herodiady / Jana Piorecká, Jana Vokurková

Libreto sice vzniklo podle hry autora brilantních společenských komedií Oscara Wilda, ale v tomto případě dramatik vyšel z biblické legendy, která je opakem jakékoli vlídnosti. Do Salome je na začátku prvního století našeho letopočtu zamilován její nevlastní otec král Herodes, ale ji přitahuje prorok Jochanaan – Jan Křtitel. Salome využije setníka Narrabotha, jenž ji miluje, aby se Jochanaan dostal z vězení. A následuje jen zkáza a smrt – Narraboth se probodne dýkou, Salome dostane na svou žádost Jochanaanovu hlavu na stříbrné míse a nakonec Herodes nařídí, aby stráže jeho nevlastní dceru zabili. Veškerý zpěv bude nyní znít v Divadle J. K. Tyla v německém originále, neboť Richard Strauss operu komponoval nikoli na anglická slova Wildova dramatu, ale na překlad textu v němčině.

Salome 1944

Dirigent František Preisler. Režie Rudolf Kasl.
Salome / Zdeňka Hrnčířová
Herodes / Antonín Votava
Herodias / Anna Kasalová
Jochanaan / František Zavřel
Narraboth / Jaroslav Jaroš
Páže Herodiady / Dobroslava Bláhová

Režisér Martin Otava přivede zřejmě na scénu v Plzni poněkud jinou Salome, než jak ji známe z výtvarného umění nebo starších inscenací Straussovy opery. „Představme si, že Salome je obyčejná dnešní dívka z vyšších politických kruhů. Vždy měla to, oč si řekla. Měla soukromé učitele, nejlepší oblečení, každý podřízený udělal to, co řekla. Nepoznala odpor, nezná nouzi, také neví, co je bolest, a už vůbec ne, co je láska,“ představuje svůj pohled na legendární biblickou postavu. Plzeňské divadlo slibuje, že návštěvníci představení si budou moci přečíst v programu daleko podrobnější rozbor režisérovy koncepce.