„Bohužel je zjevné, že na symfonické koncerty za přítomnosti publika si budeme muset počkat,“ říká v rozhovoru pro Deník ředitelka filharmonie Lenka Kavalová.

Dlouho jste věřili, že festival budete moci uspořádat alespoň v omezené formě, nakonec se to nepovede. Kdy padlo definitivní rozhodnutí a jak těžké to pro vás bylo?

Definitivní rozhodnutí, že program Smetanovských dnů z důvodu pandemie zredukujeme pouze na koncert zahajovací a ostatní zrušíme, padlo 23. února. Při dodržení všech nařízených hygienických opatření jsme jej zahráli do prázdného sálu Měšťanské besedy a předtočila jej TV ZAK. Je velmi nepříjemné rušit naplánovaný festival před jeho začátkem, protože přípravy trvají celý rok a jsou s nimi spojeny nemalé náklady. Když se před Vánocemi začala rozvolňovat opatření a chvíli vypadalo nadějně, že třeba v nějaké formě některé akce uskutečnit možné bude, doufali jsme alespoň v realizaci komorních koncertů v Domě hudby. Ale bohužel. Je zjevné, že na symfonické koncerty za přítomnosti publika si budeme muset počkat.

Ředitelka Plzeňské filharmonie Lenka Kavalová.Ředitelka Plzeňské filharmonie Lenka Kavalová.Zdroj: Plzeňská filharmonie

Nad jakými variantami realizace koncertů jste tedy během příprav uvažovali?

V souvislosti s realizací koncertů, zejména symfonických, jsme začali přemýšlet nad nějakým přijatelným modelem. V úvaze byly tři varianty. První, že koncert zahrajeme pro omezený počet diváků v sále, pakliže by to vládní nařízení umožnila, eventuálně bez diváků, a přímým přenosem jej bude vysílat TV ZAK. Když se situace začala zhoršovat, nastala varianta druhá, ta zrealizovaná, koncert raději předtočit pro televizi o týden dříve. Kdyby totiž kvůli covidu nebo karanténě nepřišel v den přenosu klíčový hráč, mohli bychom to celé zabalit. Asi málokdo si dovede představit, že Vyšehrad začne bez harfy nebo bez horen nebo třeba bez dirigenta. Ta třetí varianta byla idealistická. Kdyby se rozvolnila opatření natolik, že bychom mohli hrát pro veřejnost, festival by začal standardně zahajovacím koncertem v Měšťanské besedě a televize by jej vysílala ze záznamu.

Co se stane s programem letošního festivalu? Odložíte jej celý na příští rok? Neplánujete třeba některý z koncertů uvést později samostatně?

Symfonické koncerty budou jiné, ale většina komorních koncertů do příštího festivalového ročníku přeložena bude. Obdobným způsobem budeme řešit i koncerty v rámci Kruhu přátel hudby, jehož jsme od ledna pořadateli.

A co program ve zbytku letošní sezony? Myslíte si, že ještě nějakou její část odehrajete? A jak se v takové situaci plánuje sezona příští?

Příští sezona je již s předstihem připravena, takže koncerty překládat nebudeme. Možná se některý objeví v sezonách následujících. Vzhledem k současnému vývoji situace moc optimismu nemám. Uvidíme.

Není tento stav přece jen už demotivující? Vniveč přišly přípravy v podstatě dvou ročníků festivalu a zatím, až na pár koncertů, i celé letošní sezony. A zlepšení zatím v dohledu není…

Máte pravdu, je to těžké…

Jakým aktivitám se filharmonie v době, kdy se nemůže koncertovat, věnuje nejvíc?

Filharmonie studiově nahrává pro Český rozhlas a jiné společnosti. Můžete se těšit na naše nová CD.

Jaká opatření musejí hudebníci, ať už při zkouškách či odehraném koncertu dodržovat?

Pro hudebníky platí stanovená vládní nařízení, tj. nošení respirátorů či nanoroušek, používání dezinfekce atd., při běžném pohybu. Při výkonu práce, tj. na pódiu, v nahrávacím studiu a ve zkušebně, mohou hudebníci ochranu úst a nosu sejmout. U hráčů na dechové nástroje to jinak ani nejde. Ale povinné rozestupy mezi židlemi zachováváme, každý hráč na smyčcové nástroje má svůj samostatný notový pult a používáme ochranná plexiskla rozmístěná v orchestřišti. Po výkonu práce povinnost zakrytých úst a nosu opět platí. Hudebníkům je měřena teplota, jsou jim poskytovány ochranné pomůcky a nikdo s příznaky covidu, respiračními či jinými potížemi do kolektivu nesmí. Jsou testovaní a pravidelně před každým projektem se testovat bude. Chováme se zodpovědně.

Bohužel, teď v březnu je kvůli vyhlášenému lockdownu plánovaná činnost filharmonie zrušená. Hráči mají nařízené individuální studium a kancelář pracuje částečně v doporučeném režimu home office.

Co na to posluchači? Jsou vám věrní? Nechávají si vracet vstupné, nebo se ho vzdají, jako to někteří dělali loni?

Vážím si našich abonentů, jsou nám věrní i v této obtížné situaci. I když pokles zakoupených abonentek jsme pochopitelně zaznamenali, zakoupené vstupné samozřejmě vracíme. Plzeňská filharmonie však finanční dary i obdržela. Všem dárcům za jejich podporu upřímně děkujeme.

Dokážete vyčíslit ztráty, které vám současná situace přinesla? Ať už ty spojené se zrušením festivalu, ale i vašich sezonních koncertů?

V běžném koncertním roce filharmonie vydělá vlastní činností kolem 16 milionů korun, které jsou nedílnou součástí našeho rozpočtu. Vykazujeme vysoké procento soběstačnosti. Bohužel, v rozpočtu nám teď chybí honoráře nejen za zrušené zahraniční koncerty, to je nejcitelnější ztráta, ale pochopitelně také z příjmů ze vstupného.

Pozvánka:

Dovoluji si Vás pozvat k televizním přijímačům 4. března v 19 hodin. Na kanálu TV ZAK zazní v podání Plzeňské filharmonie cyklus symfonických básní Má vlast Bedřicha Smetany. Koncert diriguje Chuhei Iwasaki.

Věřím, že Vám přineseme radost. A protože nám chybíte už dlouhou dobu a rádi bychom Vás viděli, je pro Vás připravena soutěž. Čtěte hned, vše najdete na www.plzenskafilharmonie.cz.

-Lenka Kavalová, ředitelka Plzeňské filharmonie