Známé latinské přísloví Haben sua fata libri je pravdivé – knihy mají své osudy. Staré knihy představují zajímavý obor nejen pro odborníka nebo sběratele, ale i pro prostého zájemce o historii a umění. Právě jim lze doporučit návštěvu dvou zajímavých výstav věnovaných starým rukopisům a tiskům. Výstava nazvaná Půvaby a tajemství klementinských rukopisů a malé poklady z plzeňských depozitářů končí dnes ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje.

Výstava v pražském Klementinu s proslulým Kodexem Gigas je pro velký zájem prodloužena o dva měsíce až do března. Širokou veřejnost v poslední době upoutávají informace o jedinečnosti osudů starých rukopisů a tisků. Senzaci evropského významu způsobil objev části Dalimilovy kroniky přeložené do latiny a následná dražba v pařížské aukční síni Piasa. Ohromující byla i vyvolávací cena jednoho milionu eur, tedy přibližně 30 milionů korun za zlomek zhruba jedné desetiny celé kroniky. Staré rukopisy byly ovšem drahé už v době svého vzniku.

Cena jedné knihy měla často hodnotu celého statku a stářím se ještě zvýšila. Obě současné výstavy jsou z knižních fondů Národní knihovny České republiky, ale na plzeňské výstavě se významně podílí také knihovna zdejšího františkánského kláštera, spravovaná Studijní a vědeckou knihovnou v Plzni. S ohledem na vysoké hodnoty jsou tady nejdražší exponáty předváděny jako faksimile. Je to například Velislavova bible z poloviny 14. století, bohatě ilustrovaná a patřící mezi tzv. obrazové bible. Na výstavě je dále k vidění faksimile české verze Dalimila a také zlomek latinského překladu z pařížské aukce. Nejstarší a také nejcennější je Kodex vyšehradský asi z roku 1085.

Pražská výstava v Klementinu je unikátní vystavením největší knihy světa, Kodexu Gigas z Královské knihovny ve Stockholmu. Kniha vznikla před sedmi sty lety v benediktinském klášteře v Podlažicích v Čechách a na samém konci třicetileté války byla odvezena jako válečná kořist do Švédska. Mimo území Švédska byla vystavována jen v New Yorku roku 1970 a v Berlíně o osm let později.

Cena Kodexu je těžko vyčíslitelná, pojištění při zápůjčce bylo sjednáno na 300 milionů korun. Vedle tohoto unikátu však výstava v Praze obsahuje řadu dalších významných rukopisů, prvotisků a starých tisků se zasvěceným ilustrativním doprovodem. Jde o neopakovatelnou událost a nelze přitom nevzpomenout, že Plzeň sehrála průkopnickou roli při zavádění knihtisku v Čechách a že první prvotisky pocházejí právě z tohoto města.