Před dvaceti lety vznikl Johan – centrum pro kulturní a sociální projekty, které se stará o Moving Station v Plzni na Jižním Předměstí. Založil ho a dvě desítky let vede Roman Černík. A na začátku byla poezie…

Jak to?
Naše i další party tehdy dělaly divadlo poezie a po zrušení Krajského kulturního střediska nebyl organizátor oblastních přehlídek divadel poezie, z nichž by bylo možné postoupit na Wolkerův Prostějov. Tak jsme si řekli, že ty přehlídky musíme organizovat my. Vznikla platforma, která si dala za úkol podporovat nezávislé umění a také vzdělávat, neboť mnozí z nás tehdy byli kantoři nebo studenti. To bylo v roce 1998 a už o rok později jsme zorganizovali první oblastní přehlídku Wolkerova Prostějova. Tři autobusy lidí, kteří recitují poezii, vyjely do Nečtin. Tamní zámek patří Západočeské univerzitě, která nám ho k pořádání soutěžní přehlídky zapůjčila. K pracovním schůzkám jsme se však často scházeli v Inkognitu.

Od té doby jste se dopracovali k poměrně reprezentativnímu prostoru…
V roce 1999 jsme začali připravovat i přehlídky dětského divadla i dalších venkovních divadelních projektů. A jeden z nich se konal na nádraží na Jižním Předměstí. Tehdy jsme se snažili tak trochu 'guerillově' vstoupit do Festivalu Divadlo, neboť se nám zdál uzavřený a my chtěli přivést do Plzně divadlo alternativní. Budovu jsme vyklidili a během festivalu jsme na nádraží uváděli představení i pořádali workshopy. To vše za podpory Českých drah, které nás do prostoru pustily. Pak za námi přišel tehdejší přednosta stanice pan Krutina a řekl nám: 'Heleďte, té budově hrozí demolice, tak jestli chcete pomoci, tak se o ni starejte a něco v ní dělejte.' V roce 2006 se novým majitelem stala firma Klotz, která se pak pustila i do oné rozsáhlé rekonstrukce, a tak v secesní budově nádraží vznikl nový kulturní prostor se sály, učebnami, kavárnou a zázemím, který byl otevřen v roce 2015. My jako Johan budovu spravujeme a staráme se o její využití a naplnění.

Co znamená slovo sociální ve vašem názvu?
Činnost se hodně vyvíjela. Jako naše odnož kdysi začínala dnes samostatná terénní organizace Ulice, která poskytuje služby osobám ohroženým závislostí. Nyní se kromě pořádání kulturních akcí věnujeme především vzdělávání v jeho formální i neformální podobě. Myslím, že slovo 'sociální' je v našem případě už nutné chápat spíše jako 'společenské'. Našimi projekty se snažíme vytvářet prostor pro mezigenerační setkávání, které už začíná v naší kavárně, kam chodí senioři i maminky s malými dětmi. Často u nás potkáte třeba školáky, kteří k nám dorazili na nějaký vzdělávací program…

Kolik akcí ročně pořádáte?
Loni jich bylo 336. Pracuje u nás sedm kmenových lidí. Ne všichni ale mají plný úvazek. Externě najímáme lektory, techniky a další profese. Děláme i několik akcí denně, neboť máme několik sálů. Můžeme pořádat přednášky, kurzy, workshopy, divadelní představení i filmové projekce. Dokonce jsme měli už i jeden ples. Stěžejní činností je pro nás pořádání jarních oblastních divadelních přehlídek. Snažíme se dávat prostor neziskovým organizacím, zvlášť těm, co začínají. Spolupracujeme i s řadou zavedených organizací a festivalů.

Které to jsou?
Jen namátkou; Ledovec u nás pořádá Dny duševního zdraví, Člověk v tísni festival Jeden svět, konala se u nás akce v rámci Smetanovských dnů, stali jsme se součástí Festivalu Divadlo, pro který připravujeme program zaměřený na alternativní scény. Dílny má u nás Animánie, která také v Moving Station pořádá svůj festival. Dlouhodobě spolupracujeme s festivalem Skupova Plzeň. Místo v našem programu najdou zajímavé amatérské divadelní soubory, které se zúčastnily našich oblastních přehlídek. Pustili jsme se do vlastní profesionální divadelní produkce; vzniklo u nás představení Internet věcí a premiéru další naší inscenace chystáme na podzim na Festival Divadlo. Intenzivní spolupráci máme se základními školami v Dobřanech a Chotěšově. Univerzita u nás dělá své workshopy. V Moving Station se však konají i firemní akce nebo turnaje ve stolní fotbálku. A také k nám jezdí na rezidenční pobyty umělci, aby se mohli intenzivě věnovat přípravě nových představení. V dubnu například opět přijede tanečnice Miřenka Čechová.