V díle jsou dle slov dramaturga Zbyňka Brabce vypuštěny některé role, aby se představení zkrátilo na délku únosnou pro dětského diváka. Úpravy provedl režisér Jakub Hliněnský. V úvodních slovech šéfa opery Tomáše Pilaře při premiéře zazněla slova přání, aby dětští diváci našli cestu do divadla i na jiná představení, i ta pro dospělé. Pilař rovněž oznámil poměrně zásadní změnu, dirigentskou taktovku vzala do ruky mladá, ale již zkušená, dirigentka Anna Pešková Novotná.

Jelikož se inscenace odehrála na Malé scéně budovy Nového divadla, musel se provádějící aparát uskrovnit na klavíristu zastupující orchestr, chyběl sbor, scéna měla přiměřenou velikost atd. Kvalita představení však úpravami vůbec neutrpěla, dílo naopak vyznělo ve svěží režii Jakuba Hliněnského a díky časté interakci herců s publikem velmi živě.

Jednoduchá praktická scéna Lukáše Kuchinky korespondovala s kostýmy Lenky Poláškové, inspirovanými dobovými lidovými kroji. Obsazení osob při premiéře i jejich alternacích dává opernímu souboru možnost až na výjimky představit své vynikající členy. Jako v nedávném velkolepém open - air představení Prodané nevěsty na Náměstí Republiky v Plzni, které realizovalo také DJKT, tak jako zazářila svým přirozeným hlasem Ivana Veberová jako Mařenka a Tomáš Kořínek jako Vašek. Ten zaujal i svým nenuceným hereckým projevem.

Výbornou volbou bylo obsazení přesvědčivého Dalibora Tolaše do role Krušiny a Ivany Šakové jako Ludmily. Velký posluchačský úspěch rovněž sklidil Jevhen Šokalo jako Kecal. Sólistka souboru Jana Foff Tetourová ztvárnila roli Háty, manželky gruntovníka Míchy, kde již byl přizván jako host Pavel Horáček. Místy intonačně rozpačitý dojem zanechal další host Jakub Turek coby jejich syn Jeník. Spolupráce všech sólistů s dirigentkou a výborně připraveným klavíristou Maximem Averkievem, doprovázejícím velmi citlivě byla bezchybná.

Jestliže si DJKT přálo inscenací přiblížit operu dětskému publiku a přimět ho, aby v ní nalezlo zalíbení, myslím si, že nová inscenace Prodáváme nevěstu záměr splnila dokonale, a hodinu trvající představení přinese všem dalším zájemcům plno radosti.

Termíny repríz jsou naplánovány na 27. říjen, 4., 14. a 24. listopad a 15. prosinec.

Petr Novák