Před hráče předstoupil nový šéfdirigent Koji Kawamoto, orchestr uvedl koncerty v Plzni, Praze, Německu, městech Plzeňského kraje, natáčel ve studiu. S neuvěřitelným nasazením zahájila Plzeňská filharmonie sezonu 2008/2009. Množství umělecké práce naznačuje, že ani organizační činnosti nemůže být rozhodně málo. Nejvíce o tom ví ředitel plzeňských filharmoniků Jiří Samek.

Jste ředitelem orchestru už podruhé. Proč jste se během několika let rozhodl znovu převzít jeho vedení?
Přijal jsem dvakrát ředitelské křeslo, aby filharmonii nezbrzdilo čekání, kdo vyjde úspěšně z výběrového řízení na tuto funkci. Taková situace nastala v roce 2005 po náhlém úmrtí ředitele Jana Motlíka a letos poté, co byl správní radou odvolán Vladimír Bako. Byl jsem léta členem správní rady Plzeňské filharmonie a moje snaha jí pomoci se doufám odráží i v mém současném ředitelském období.

Budete usilovat o místo ředitele na další řádné období?
Na začátku roku jsem přislíbil, že místo pověřeného ředitele přijímám na čtyři měsíce. Ale jak se ukazuje, možná se z nich stane celý rok. Výběrové řízení na nového ředitele totiž dosud vyhlášeno nebylo, a to především z jednoho důvodu. Magistrát města Plzně si totiž vyžádal podrobný audit, který měl ukázat, je–li výhodnější samostatná existence orchestru nebo připojení Plzeňské filharmonie jako dalšího uměleckého souboru k Divadlu J. K. Tyla. Jsem rád, že výsledek po ekonomické i umělecké stránce dává jasně přednost naší samostatnosti.

Získá tak orchestr více klidu k práci?
Doufám. A věřím, že získá i větší existenční jistotu. Nejsme sice příspěvkovou organizací, ale město Plzeň je naším zřizovatelem jako obecně prospěšné společnosti. Jsme tak z významné části závislí na jeho finanční podpoře, ale současně málokterý symfonický orchestr v České republice dosahuje našich procent soběstačnosti. Velmi potřebné prostředky získáváme také od Krajského úřadu Plzeňského kraje a rádi jsme hráli a hrajeme pro posluchače ve městech Plzeňského kraje – v Rokycanech, Klatovech, Domažlicích, Tachově, Plasích, Horšovském Týně, Poběžovicích, Boru u Tachova…

Proč vidíte svébytnost Plzeňské filharmonie jako správnou a prospěšnou?
Z obdobných důvodů, ke kterým došel i audit. Konečně se tak snad v této otázce definitiv– ně shodneme se všemi představiteli města Plzně. V naší snaze přesvědčit o skutečnosti, že přičlenění k Divadlu J. K. Tyla není ani pro jednu stranu výhodné, protože naše poslání je jiné, nás výrazně podpořili také posluchači. Za sebe i všechny hráče jim chci upřímně poděkovat.

Co říkáte argumentu, že tradice divadla v Plzni je delší?
Je to pravda, ale onen nepatrný rozdíl je dnes už naprosto setřený. Stálé české divadlo začalo hrát v roce 1865, první opera byla uvedena o tři roky později a už v roce 1882 vznikl Plzeňský fil– harmonický spolek. Za zakladatele Plzeňské filharmonie tak můžeme považovat jeho vůdčí osobnost Hynka Pallu. Od roku 1919 pořádal orchestr pravidelné symfonické koncerty, zahájil abonentní cykly a do hudebního života města se zapsal už pod svým nynějším názvem. V roce 1946 se stal zřizovatelem symfonického tělesa v Plzni tehdejší Československý rozhlas a do roku 1998 jsme byli Plzeňským rozhlasovým orchestrem. Letos si připomínáme deset let opět jako Plzeňská filharmonie.

Původní uměleckou profesí jste herec. V plzeňské činohře i operetě jste vytvořil nespočet výrazných rolí, mnoho zajímavých úkolů jste dostal i ve filmu, televizi, dodnes často vcházíte do pražských dabingových studií. Proč už vás nevidíme na jevišti?
Ředitelství Divadla J. K. Tyla v Plzni se mnou jako s důchodcem neobnovilo smlouvu. Po krátké době hostování už zřejmě nebylo mých služeb zapotřebí.

Možná radostnější bude odpověď na otázku, co nového chystá Plzeňská filharmonie. V dramaturgii, ve spolupráci se sólisty, v zájezdové činnosti, pro oslovení mladého publika…
Dramaturgie se zaměřila převážně na tvůrčí oblast světovou, ale i českou. Jak dirigenty, tak instrumentalisty vybíral nový šéfdirigent z celého světa. V zájezdové činnosti nás čekají nové cesty především do Španělska a Německa – a pochopitelně i po českých městech a městečkách. Nově plánujeme postupné obnovení menšího hudebního cyklu pro děti s rodiči a speciální koncerty pro studenty středních škol a Západočeské univerzity.

Jak jste spokojen s dosavadní spoluprací s novým šéfdirigentem Koji Kawamotem?
Nový šéfdirigent nastoupil až 15. září a při dvou předchozích pracovních schůzkách to mezi námi trochu zajiskřilo. Ale myslím si, že absolutní shoda v umění „na první pohled“ je spíše ke škodě než k užitku.

Co všechno a co vůbec nejvíc potřebuje Plzeňská filharmonie pro rok 2009?
To, co pro rok 2009 Plzeňská filharmonie nejvíce potřebuje, je mít v některých nástrojových skupinách hudebníky na celý úvazek a nikoli jen na poloviční.

Kdo se může přihlásit na místo nového ředitele jednoho z nejstarších a nejvýznamnějších českých orchestrů a kdy bychom měli znát jméno vítěze konkurzu?
Po oficiálním rozhodnutí, že Plzeňská filharmonie zůstává dále obecně prospěšnou společností, nyní záleží na správní radě, aby stanovila podmínky výběrového řízení a potom z přihlášených vybrala kandidáty na užší osobní pohovory. Vítěz by tedy měl být znám začátkem roku 2009.

Co řeknete svému nástupci nebo co byste mu vzkázal už teď?
Případnému nástupci do funkce ředitele vzkazuji: Mějte chuť se potýkat s každodenními problémy ve prospěch orchestru. Nezapomínejte, že hudebníci jsou nejenom zaměstnanci, ale i lidé s osobními problémy a o těch máte vědět a být hráčům nápomocen. A hlavně se řiďte mým mottem: Pro Plzeňskou filharmonii udělám vždy rád všechno, co je v mých silách.