Ve společném česko-německém projektu MINT odmala si pedagogové z obou stran hranice vyměňovali zkušenosti, jak trávit s dětmi více času v lese a poskytnout jim příležitost, aby samy přirozeně bádaly a učily se. Od 3. 6. až do konce června 2019 je ve Smetanových sadech v Plzni k vidění venkovní výstava MINT odmala, která reflektuje společný tříletý projekt Nadačního fondu Zelený poklad a Ekologické stanice Lias-Grube. Projektem prošlo na 500 pedagogů. Vypravěčkami výstavy jsou české a německé učitelky, které se projektu intenzivně účastnily.

Zkratku MINT můžeme z němčiny přeložit jako matematiku, informatiku, přírodní a technické vědy, v ČR se používá termín polytechnická výchova. U nás i v Německu funguje velká podpora těchto disciplín od nejútlejšího věku, potýkáme se ale i s podobnými problémy. České učitelky v německých mateřských školách zaujalo například období bez hraček, dále otevřený koncept, ve kterém jsou už předškolní děti vedeny k samostatnosti a odpovědnosti (učí se mimo jiné řezat pilkou či zatloukat hřebíky) a podílejí se také na rozhodování, třeba prostřednictvím konzultačních hodin, které mají s paní ředitelkou.

Z české strany prezentuje svoje zkušenosti prostřednictvím výstavy mimo jiné ředitelka plzeňské 23. mateřské školy Iva Adamová, která s dětmi zkouší v přírodě cvičení na programování. „Na začátku nás velmi překvapilo, že by informatika mohla být také tématem našich venkovních badatelských aktivit. Každopádně v Německu se otázkou, jak je možné učit i velmi malé děti programátorsky myslet, zabývají velmi intenzivně. Může to probíhat velmi dobře i bez počítače a samozřejmě tedy i venku. Některá z cvičení, která jsem se naučila, zařazuji pravidelně do výuky,“ uvádí Iva Adamová.

Na výstavních panelech je i vyjádření Petry Čechurové z lesní školky Větvička, která má na starosti lesní družinu. Svoje zkušenosti prezentuje Michaela Štibraná, ředitelka MŠ Merklín, která se nadchla pro komunitní aktivity ve školkách. Tématem, jak prezentovat matematiku v lese, se zabývá Barbara Schuster, která je nejenom praktikující pedagožka, ale i lektorka.