A děvčata to vzala pěkně od podlahy. Od rozcvičování pro zpěv, zpívání, poznávání písniček a ukázek scének, z kterého filmu jsou, hraní pohádky o rybáři a zlaté rybce  až po tanec. Otázky a dotazy vtáhly děti hned do dění a do 3 minut již téměř všechny s herečkami spolupracovaly. Na sobotní divadelní představení přišlo přes 20 dětí a jistě si ho dobře užily. Velké poděkování patří Dominice Karlové a Pavle Wágnerové za představení a jistě to nebylo poslední.

Vlastimil Blažek