Ocenění za mimořádný umělecký počin v roce 2017 pro umělce do 30 let získala šestnáctiletá harfenistka Vanda Šabatová za vítězství v celorepublikové soutěži ve hře na harfu a pěvec Tomáš Kořínek za ztvárnění role Jakuba Jana Ryby ve stejnojmenné opeře. Mecenášem roku se stal Radoslav L. Sutnar, který městu i univerzitě daroval řadu děl svého otce Ladislava. Ocenění za významnou událost získali manželé Vladimír Kožíšek a Martina Kožíšek Ouřadová za projekt Šumava Františka Malocha.