Na společném snímku jsou zleva Tomáš Dvořák, umělecký šéf a režisér Divadla Alfa, který cenu získal za celoživotní dílo. Manželé Ivana a Karel (druhá a třetí zleva) se stali Mecenáši plzeňské kultury, neboť dlouhodobě podporují Divadlo J. K. Tyla v Plzni. Čtvrtý zleva je Jozef Hruškoci, jemuž Cena patří za mimořádný umělecký počin pro umělce do 30 let. Ocenění získal za ztvárnění rolí v muzikálech Donaha! a Sweeney Todd – Ďábelský lazebník z Fleet Street. Druhá a první zprava jsou Markéta Formanová a Helena Heckelová, které připravily výstavu věnovanou plzeňskému rodákovi – fotografu Vilému Heckelovi – a která byla oceněna jako významná kulturní událost roku 2018. Na snímku chybí Renáta Fučíková, která spolu se svými studenty z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara vytvořila ilustrace k 100. výročí naší republiky, Získala za to cenu za mimořádný umělecký počin pro umělce nad 30 let. Předání cen se nezúčastnila.